Haverne huser flere vintersangere

onsdag 17. januar 2007 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
En af sommerens mesterlige sangere, munken, er i stigende grad blevet en tavs vintergæst i Danmark. Nu begynder også flere og flere gransangere at droppe trækket mod egnene omkring Middelhavet for i stedet at holde vinter i Nordvesteuropa
Jan Skriver
De er tavse på denne årstid, men de er derude, hvor de holder lav profil, lige indtil forårets varme for alvor bryder igennem og får dem til at bryde ud i sang.

Flere og flere munke og gransangere overvintrer i Danmark, ofte i villahaver og byer, hvilket var uhørt for få årtier siden.
Vi er på vej mod milde engelske tilstande, hvor sommerens sangere i stigende antal tager vinteren med.

- I det sydlige England og Irland bliver det skønnet, at omkring 3.000 munke og måske 1.000 gransangere har droppet trækket mod syd og holder vinter i Nordsøregionen. Så store antal kan vi endnu ikke mønstre i Danmark, men tendensen er klar. I Den store Vinterfugletælling på OBSnatur.dk blev der de første fire dage registreret 19 munke. Vi vil i stigende grad komme til at opleve, at disse sangfugle, som vi forbinder med sommeren, blive her i milde vintre, siger Henning Heldbjerg, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

I milde vintre er der masser af små insekter og et væld af edderkopper, som sangerne kan leve af.

- Vi lægger i reglen slet ikke mærke til gransangerens føde, og kan i grunden ikke forstå, hvordan den kan overleve hos os selv i grønne vintre. Disse små sangfugle finder insekter på de yderste grene i stil med fuglekonger, eller de finder steder med læ og en smule lune, hvor der er liv også i de mørke måneder, siger Henning Heldbjerg.

Munken har vist sig at have en udpræget evne til at tilpasse sig og ligefrem skifte kost fra sommer til vinter.

Om sommeren lever den ligesom andre sangere af insekter og smådyr, men om vinteren og det tidlige forår kan den ernære sig i stil med drosler, der lever af bær og smådyr på jorden.
Og det sker ikke så sjældent endda, at munke gæster foderbrættene og også tager en bid af mejsekuglerne, eller hvad haveejerne nu måtte servere.

Den stålgrå munk er siden omkring 1990 blevet en årlig vintergæst i Danmark og Tyskland, og i England er den altså ligefrem blevet talrig. Selv den centrale del af Norge har haft overvintrende munke.

Forskning har vist, at munke fra Centraleuropa er ved at ændre trækvaner, så flere og flere fugle trækker mod nordvest for at holde vinter i England og landene omkring Nordsøen i stedet for at flyve mod sydvest til Spanien.

Derfor er det sandsynligvis nordvest-orienterede munke fra Centraleuropa, som vi kan opleve i danske vinterhaver og småskove.

- Der er ingen tvivl om, at flere og flere fuglearter er ved at ændre deres trækmønstre på grund af de mildere vintre. Hvis jeg skal give et bud, kunne den hvide vipstjert være den næste i rækken af småfugle, som bliver hos os året rundt, siger Henning Heldbjerg.

Yderligere oplysninger fås hos:

Dansk Ornitologisk Forening,
biolog Henning Heldbjerg.
tlf. 33 28 38 00.