Danske vinterfugle skal tælles

mandag 18. december 2006 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Er mejsetogene overfyldte, er det godt at være gærdesmutte, og kradser krisen blandt kragefugle? Dansk Ornitologisk Forening vil de næste uger tage pulsen på vinterens fugleliv i Danmark ved hjælp af tællinger over hele landet
Jan Skriver
Flere end 200 fugletællere vil i perioden fra 20. december og en måned frem være i felten for at tælle fugle på 290 ruter jævnt fordelt i Danmark.

Ruterne er hver omkring fem kilometer lange.
De ornitologiske revisorer vil bogføre alt, der sidder i krat og skove, eller flyver forbi som for eksempel de flokke af mejser, såkaldte mejsetog, der er i konstant bevægelse på jagt efter føde.

Også den mindste fuglekonge og de store vingefang som musvåger og fiskehejrer vil blive talt.
DOF's midvintertællinger skal give et fingerpeg om almindelige danske fugles aktuelle situation.

- Det er vinter nummer 32 i træk, hvor vi laver disse tællinger, der finder sted på nøjagtigt samme ruter som de foregående år. Det vil være de samme trænede ornitologer, der udfører tællingerne, og de vil gøre det på samme tid af dagen som de andre år. Denne stabilitet i metoden betyder, at vi kan sammenligne tællingerne fra år til år og på den måde få et fingerpeg om, hvilke fugle, der aktuelt har det godt og hvilke der måske er gået ned i antal, siger Henning Heldbjerg, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening.

Han leder de såkaldte punkttællinger, som er den metode, der bruges til at overvåge de danske fuglebestande med.

- Ved at tælle og sammenligne kan vi for eksempel blive klogere på de mekanismer, der giver mange eller få fugle i landskabet om vinteren, siger Henning Heldbjerg.

DOF's punkttællinger viser ofte med al tydelighed, hvordan hårde vintre påvirker
fuglelivet.

- Den seneste kolde vinter i 1996/97 var hård ved fuglekonger og gærdesmutter. Mange døde af kulde og mangel på føde. Ynglebestanden var i bund året efter den vinter. Vores tællinger viste også, at halemejsen blev hårdt ramt. Men allerede året efter var bestandene igen oppe på den sædvanlige størrelse, siger biologen.

Hvilke danske fugle har det så godt denne vinter? Og hvilke gæster nordfra er særligt talrige?

Svarene vil komme en gang i begyndelsen af foråret, når Henning Heldbjerg får kigget på alle tallene fra de 290 vinterruter, som de næste uger vil blive gået igennem.

Allerede nu ligger det fast, at der er lagt op til særligt mange rødhalse og gærdesmutter denne grønne vinter.

Yderligere oplysninger hos Dansk Ornitologisk Forening,
tlf. 33 28 38 00 eller biolog Henning Heldbjerg, direkte 33 28 38 27.