Vinterviber i titusindvis

torsdag 30. november 2006 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Talstærke flokke af viber kan i disse dage opleves over det meste af Danmark. Et rekordvarmt efterår har fået viben til at følge med ind i de mørke vintermåneder i stedet for at trække mod England, Frankrig og Spanien.
Jan Skriver
Antallet af overvintrende viber i Danmark har måske aldrig været større de seneste årtier end netop nu.

Det vidner de daglige rapporteringer til Dansk Ornitologisk Forenings elektroniske base for fugleobservationer, DOF-basen, om.

På rundt regnet 200 lokaliteter jævnt fordelt landet over er der skønsmæssigt talt mellem 81.000 og 113.000 viber i sidste halvdel af november. Spændet i talangivelsen ligger i, at der kan være gengangere i rapporteringerne.
Under alle omstændigheder er der netop nu mange gange flere viber i Danmark, end de seneste år har budt på, selv om disse efterår også har været milde.

De seneste uger er der for eksempel rapporteret 25 flokke af viber, der hver talte flere end 1.000 individer. I alt er der foretaget over en halv million indrapporteringer til DOFbasen alene i 2006.

Viben er en udpræget vejrfugl, der i reglen først trækker mod sine vinterkvarterer i det sydvestlige Europa eller på De britiske Øer, når frosten lukker dens spisekamre på vadeflader langs de danske kyster eller på fugtige lave enge og ådale.

I år har meteorologerne dokumenteret et efterår, der slår alle hidtidige varmerekorder.
Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) satte september rekord i døgnmiddeltemperatur med 16,2 grader.

Oktober satte en tilsvarende varmerekord med 12,2 grader, og november har indtil denne uge 48 budt på den tredje varmerekord på stribe med en middeltemperatur for døgnet på 7,9 grader.
Det er aldrig tidligere sket, at der er sat varmerekorder tre måneder i træk.

Viben er en af de vadefugle, der kvitterer for det milde vejr ved at blive i vores landskab.
Hvis vinteren er streng med frost og sne, er der stort set ingen viber i Danmark fra begyndelsen af december til det gryende forår. Enkelte år bliver der slet ikke rapporteret vinterviber til Dansk Ornitologisk Forening.

Men i år er der lagt op til titusindvis af vinterviber. Danmarks Meteorologiske Institut spår en vinter, der vil blive mildere end gennemsnittet, og så langt prognoserne i skrivende stund rækker, er der ikke udsigt til frost.

De vejrkyndige fortæller om en såkaldt let forøget NordAtlantisk Oscillation, der resulterer i milde vinde fra vest, som bringer våd havluft ind over Skandinavien.

Da havet sydvest for Danmark oven i købet visse steder er tre grader varmere end normalt, får de lune, fugtige vestenvinde yderligere næring.
Vejrfuglen viben vil sikkert være på julekost i Danmark i år.

Yderligere oplysninger fås hos Knud Flensted tlf. 21 24 22 75.