Højhus til lyssky beboere

mandag 23. oktober 2006 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Sønderborg Kommune har købt en gammel transformatorstation i mursten og stillet den til rådighed for lederen af Dansk Ornitologisk Forenings Projekt Slørugle
Jan Skriver
Det er nok så meget sagt, at der ligefrem er skrevet en uglefamilie på venteliste, men i sløruglekredse vil der ganske givet blive rift om adressen.

At bo i en af 1920'ernes klassiske transformatorstationer bygget af mursten og med tegl på taget er luksus for en slørugle.
Der er oven i købet udsigt til museterræner fra bygningen.

Så det er en tilfreds leder af Projekt Slørugle i Dansk Ornitologisk Forening (DOF), Klaus Dichmann, der netop har fået råderetten over et tårnhøjt uglehjem i udkanten af Sønderborg.
Det er Sønderborgs borgmester A. P. Hansen, der har fået ideen til at transformere den udtjente transformatorstation om til et uglehjem.

Borgmesteren har selv en sløruglefamilie på sin gård, så han ved, at netop sløruglen har brug for sikre redesteder inde i bygninger for at trives.

Derfor forhandlede han med landmanden, der lægger jord til transformatorstationen, om en kommunal overtagelse af det gamle bygningsværk. Den gik i orden.

Derpå fik Klaus Dichmann og DOF's Projekt Slørugle overdraget råderetten over den nu kommunale transformatorstation på Sandbjergvej ved Sandbjerg Sø i udkanten af Sønderborg.

- Det er et fornemt initiativ, som borgmesteren står bag. I det hele taget er rigtig mange mennesker fascinerede af sløruglen. Jeg er altid blevet godt modtaget, når jeg har besøgt folk på gårde for at se, om der var ugler. Og der har været stor interesse i befolkningen for at få sat de redekasser til slørugler op, som er en stor del af Projekt Slørugle, siger Klaus Dichmann.

- Nu skal der naturligvis sættes en sløruglekasse op i transformatorstationen. Bygningen vil helt sikkert også kunne huse flagermus på et tidspunkt. Og udenpå kan der godt blive plads til en tårnfalkekasse.

- Det afgørende er ofte, at bygninger er åbne, så ugler og andre fugle kan komme ind. Problemet er bare, at mange bygninger i Danmark er blevet moderniseret i en grad, så der næsten ikke er adgang til lofterne længere. Det er en af baggrundene for opsætningen af redekasser i Projekt Slørugle, siger Klaus Dichmann, der kan notere sig, at indsatsen for sløruglen har nyttet.
Omkring 1990 balancerede sløruglen på kanten af udryddelse i Danmark, da der kun var 20-25 par tilbage.

Blandt andet i kraft af en massiv opsætning af redekasser er det lykkedes at få en nedtur vendt til en massiv fremgang for sløruglen.

I disse år yngler cirka 300 par slørugler i Danmark. Omkring 90 procent af dem har rede i de opsatte redekasser.

Yderligere oplysninger om Projekt Slørugle fås hos:

Klaus Dichmann,
Hyldehegnet 27,
6400 Sønderborg.
Tlf. 74 42 05 52.
Mobil: 20 86 90 52.