Solsorte-familie har fået fire kuld

mandag 21. august 2006 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Sommeren 2006 har været frugtbar for et par solsorte i Ramsing vest for Skive. 11 unger fordelt på tre kuld er indtil nu fløjet fra reden. Og i disse dage ruger hunnen på fire æg i årets fjerde kuld
Jan Skriver
Det er ikke så underligt, at solsorten i slutningen af 1980'erne blev udnævnt til Danmarks mest talrige ynglefugl efter at have overhalet bogfinken og sanglærken.

For den folkekære drossel, der så sent som i 1880'erne var en sky og fåtallig skovfugl, er med en bestand på formentlig flere end 2,2 millioner par i Danmark blevet villahavernes sanger og ynglefugl nummer et.

At solsorten er dygtig til at tilpasse sig og få afkom helt tæt på menneske-boliger kan Kirsten Schandorff Jensen og Brian Nielsen, der bor i Ramsing vest for Skive, skrive under på.

De har mailet til Dansk Ornitologisk Forening (DOF) for at berette om et flittigt og frugtbart par solsorte på familiens adresse Holmgård Allé nummer 2, hvor fuglene har bygget rede på en "hylde" under taget på terrassen.
Første og andet kuld resulterede i 10 unger i alt. I tredje kuld kom der 1 unge ud at flyve fra tre æg. Man da var reden også blevet beskadiget af to hold femlinger.

Selv om solsortens hjem i Ramsing nu syner en kende ramponeret efter tre hektiske runder af familieforøgelse, ruger hunnen i disse dage på parrets fjerde kuld, beretter Kirsten Schandorff Jensen og Brian Nielsen.

Biolog Knud Flensted fra DOF kan fortælle, at fire kuld i løbet af en sommer hos et par solsorte er konstateret tidligere.

- Det er formentlig ikke så ualmindeligt endda, men det er sjældent så godt dokumenteret som fra haven i Ramsing, siger biologen.

- Det er velkendt, at solsorte bruger den samme rede til flere kuld på en sæson. Men normalt vil fuglene ikke benytte samme redeskål fra år til år. De bygger en ny rede hvert forår. Man kan derfor roligt pille en brugt rede ned sidst på året, siger Knud Flensted.

Solsorte har formentlig i kraft af byerne fået mulighed for at forlænge deres danske ynglesæson et par uger i forhold til sæsonen i den rå natur. Tidligt på året er føden mange steder rigeligere i byerne end i skovene. Og vintertemperaturen i byer er markant højere end på landet.
Det er også et kendt fænomen, at gadebelysning i byerne kan få solsortene til at synge både tidligere og senere på sangsæsonen, end det ses i naturen. Det kunstige lys forlænger både dagen og sæsonen.

Yderligere oplysninger fås hos Dansk Ornitologisk Forening, biolog Knud Flensted.
Tlf. 33 28 38 00.