24 havørne-unger på vingerne i Danmark

mandag 14. august 2006 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
De danske havørne sætter rekord i frugtbarhed i 2006. 11 af 16 havørne-par med faste territorier har haft en succesfuld sæson med i gennemsnit mere end tvillinger. I øjeblikket huser det danske landskab op imod 100 indfødte havørne. Antallet af danske havørne har aldrig være højere i nyere tid.
Jan Skriver
Nordeuropas største rovfugl, havørnen, fortsætter sin fremgang i Danmark.

Den danske ynglebestand denne sommer tæller 16 par havørne, der har hævdet territorium. Af dem har 11 haft succes med yngelen, og de har i gennemsnit fået flere end 2 unger.

I alt flyver 24 unge havørne, der er klækket og opfostret i den danske natur, i disse dage omkring primært i den sydøstlige del af Danmark.
Årets ynglefacit betyder, at hele 112 havørne er kommet på vingerne i Danmark siden 1996, da den mægtige rovfugl genindvandrede som ynglefugl efter næsten 100 års fravær.

- Vi er blevet positivt overraskede over frugtbarheden blandt de danske havørne. Tre af parrene har i år for eksempel fået hele tre unger på vingerne. Det viser, at der er tale om erfarne fugle, som er gode forældre. Frugtbarheden fortæller også, at der er føde nok i den danske kystnatur til en talstærk bestand af havørne. Det er ikke urealistisk at tro på 75 danske havørnepar i løbet af nogle årtier. Danmarks geografi byder formentlig på egnede lokaliteter til op imod 150 par havørne, siger Lennart Pedersen, der leder Projekt Ørn i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
Projektet har til formål at beskytte Danmarks ørnebestand og samle viden om rovfuglene, mens man informerer og engagerer.

Havørnen ventes snart at tage et spring fremad i sin danske udbredelse, så måske det midtjyske søhøjland, de vestjyske fjorde, Mariager Fjord og Limfjorden kommer med som ynglelokaliteter.
Indtil nu har havørnen ikke for alvor slået sig ned vest for israndslinien op gennem Jylland, og Haderslev er ørnenes nordligste yngleegn i det jyske.

- Vi venter snart at opleve det store spring fremad mod nord i havørnens danske yngle-udbredelse, så Lille Vildmose i Østhimmerland kommer med som lokalitet. Her holder et par fast til, og meget taler for, at parret snart vil begynde at yngle. Også Hanstholm-området, Thy og Vejlerne vil formentlig i løbet af en overskuelig årrække huse ynglende havørne. Det vil dog være i den sydøstlige del at Danmark, at vi kan forvente den største tilvækst i ørnebestanden også de kommende år, siger lederen af Projekt Ørn.

- Det lader til, at ørnene kan etablere sig allerede som 4-årige. Det er tidligere, end vi hidtil har troet. Det er dog ikke bevist, at ørne kan få unger, før de er 5-6 år gamle, siger Lennart Pedersen.

De ynglende danske havørne hører overvejende de sydlige og østlige egne til. De 16 ørnepar, der har hævdet territorium, fordeler sig sådan på landsdele: Jylland 3, Fyn 1, Lolland 5 og Sjælland 7.

Parret ved Maribo-søerne, der etablerede sig i 1995 og fik den første unge i 1997, har i år fået to unger ud at flyve. Maribo-ørnene er Danmarks indtil nu mest produktive havørne. 18 unger har parret fostret på 10 år.

På Østlolland har parret fået 1 unge, mens det er blevet til 2 unger hos ørnene ved Nakskov Fjord og ved Gavnø nær Næstved.

Et nyt par ved Præstø Fjord har fået trillinger. Tystrup/Bavelse Søernes havørne har også 3 unger på vingerne. Det er andet år i træk, at parret fostrer trillinger.
Skarresø vest for Holbæk har fået 2 unger ligesom Gavnø.

Ved Arreskov Sø på Sydfyn har parret 2 unger.
Parret ved Hostrup Sø i Sønderjylland har fostret 3 unger, mens et par ved Haderslev har fået 2 unger, ligesom de er tilfældet med parret ved Bankel Sø.

Det varer måske ikke længe, før et havørne-par får ungerne på vingerne fra et redested nær København.

- Et af de 16 par havørne, der i år er registreret som territorie-hævdende, holder til godt 30 kilometer fra hovedstaden, siger Lennart Pedersen.

Om nogle måneder vil ørne fra Sverige og Tyskland indfinde sig på træk sig i den danske kystnatur og ved de store søer. Da vil et par hundrede havørne efter alt at dømme holde vinter her i landet.

Den svenske bestand af havørne talte omkring årtusindskiftet godt 250 par, mens den tyske bestand i 2003 var på 430 par.

Yderligere oplysninger fås hos Lennart Pedersen, mob. 40 15 66 20.