Fugle og Natur: Ingen havvindmøller i fugleområder

torsdag 10. februar 2005 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Fugle og Natur nr.1, 2005 er netop udkommet. I bladet kan man bl.a. læse om følgende: Varmere klima truer Nordsøens fugle
Tine Stampe
Den globale opvarmning har allerede medført drastiske forandringer i Nordsøens økosystem. Det har haft alvorlige negative konsekvenser for fiskearten tobis, som er havfuglenes vigtigste føde. Klimaændringer er derfor den sandsynlige forklaring på sidste sommers meget omtalte havfuglekatastrofe, hvor tusindtallige fuglekolonier næsten ikke fik unger på vingerne. Artiklen er skrevet af den danske biolog Morten Frederiksen, som de sidste tre år har studeret havfuglene i Nordsøen sammen med et britisk forskerhold.

Flere havvindmøller, men ikke i fugleområder

Dansk Ornitologisk Forenings formand Christian Hjorth efterlyser en forstærket indsats mod de truende klimaforandringer. Men det må ikke ske på bekostning af de internationalt vigtige forekomster af havfugle i de danske farvande, understreger Christian Hjorth i en leder i foreningens medlemsblad Fugle og Natur. ”I DOF har vi taget disse trusler alvorligt i mange år, og vi har varmt støttet udbygningen med vedvarende energi. Der er bare en lille sten, der gnaver i skoen: Nogle af de mest velegnede lavvandede havområder til placering af havvindmøller rummer samtidig nogle af de største koncentrationer af overvintrende havdykænder i verden”, skriver Christian Hjorth.

Tag på fugletur med DOF

Dansk Ornitologisk Forening er landets største arrangør af fugleture. Foreningen arrangerer hvert år omkring 500 fugleture, de fleste gratis. På programmet er alt fra småture i lokalområdet - som er velegnede for nybegyndere - til eksklusive fuglerejser, hvor deltagerne udforsker klodens hot-spots for biologisk mangfoldighed. Fremover vil dette attraktive turprogram blive præsenteret for alle foreningens medlemmer og andre interesserede i Fugle og Natur.

DOF giver også naturinteresserede danskere mulighed for at tage del i overvågningen af Danmarks vigtigste fuglelokaliteter eller måske give en hånd med på et af Fugleværnsfondens reservater landet over. Det kan der også læses om i det aktuelle nummer af Fugle og Natur.

God fornøjelse

Tine Stampe
Kommunikationschef, DOF