Et døgn i fuglenes tegn

torsdag 18. maj 2006 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Maj måned er højsæson for fugleaktiviteter. Søndag d. 28. maj afholder DOF's lokalafdelinger igen Fuglenes Dag. Fra tidlig morgen til sen aften vil lokale fugleentusiaster guide interesserede til gode fugleoplevelser i lokalområdet, og det er derfor en god anledning for 'begynderornitologer' til at tage familien med på en lærerig fugletur.
Tine Stampe
I flere lokalafdelinger er der gjort særlig meget ud af Fuglenes Dag 2006 i anledning af, at det er DOF's 100-års jubilæum.

I Århus har lokalafdelingen arrangeret en hel dag på Naturcenter Sølyst, samt i fugletårnene ved Brabrand Sø og Årslev Engsø. Der vil være aktiviteter hele dagen, bl.a. ringmærkning, udstilling om DOF, marathon-fugletælling i et af fugletårnene og flere fugleture i området. Desuden kommer Naturbutikken og viser varer frem.

Ved Brabrand Sø leder søens caretakergruppe også en aftencykeltur rundt om søen. Her kan man opleve den idylliske aftenstemning ved Brabrand Sø. Anført af nattergalen vil hele koret af sangfugle være ankommet til deres ynglepladser langs med søen, og guiderne vil undervejs demonstrere nogle af de mest karakteristiske stemmer. Der vil desuden blive mulighed for at høre om caretaker gruppens arbejde i området. Turen er på knap 10 km og vil blive gennemført i et roligt tempo.

I Viborg har lokalafdelingen allieret sig med Morslands Historiske Museum om en tur, der viser udviklingen fra fortidsfugle til de levende efterkommere. Moler Museet har en særudstilling om Stenfugle, der beretter om unikke 55 millioner år gamle forfædre til nutidens fugle. Efter rundvisning på museet går turen til nutidens fugle, som iagttages med kikkert fra fugleskjulet på naturstien. Turen starter kl. 13 på Moler Museet.

DOF-Sønderjylland har arrangeret en tur, der er særligt velegnet til børn ifølge med f.eks. bedsteforældre!! Turen går til Hostrup Sø, der er et internationalt fuglebeskyttelsesområde. Sammen med guiderne lytter deltagerne til morgenens stemmer, kikker efter havørnene, fiskeørnene, tranerne, hvepsevågerne, gøgen og alle svømmefuglene.

DOF-Storstrøm arrangerer to sejlture på Fuglenes Dag. Den ene går til Maribosøerne med turbåden Anemonen. Der sejles bl.a. til Borgø, hvor der er en meget varieret småfuglesang. Den anden sejltur starter fra Næstved og fører ud ad kanalen, hvor sangfuglene fra bevoksningen langs bredderne lader deres røst høre. Videre for at se over mod øen Lindholm, hvor der er masser af terner, måger, gæs, klyder og måske sorthovedet måge eller havørn over Gavnø.

I Odsherred er der mulighed for at blive klogere på sommerhusområdernes mange fugle. Odsherreds Sommerhusområder rummer på denne årstid en mængde sangere. Netop sommerhusområdernes vekslen mellem unge træer, tætte krat og lysåbne græs og urteområder giver især småfuglene gode levebetingelser. Her bliver de tilgodeset med redepladser, skjul og fødemuligheder og den store variation i sommerhusenes landskab giver plads til endnu flere fugle end vi ser i skoven.

På Bornholm er der mulighed for at tilbringe hele dagen med gode fugleoplevelser i Almindingen og omegn med start kl. 06 i Svinemosen. Herefter er der tur på Nexø Sydstrand kl. 10. Efter en kort frokostpause er der tur ved Udkæret kl. 14. Om aftenen er der tur til Bastemosen kl. 18, og dagen slutter med natfugle ved Ølenes nye tårn kl. 22. Alle turene varer et par timer.