Havørne i fjordlandet

torsdag 19. februar 2004 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Danske fjordlandskaber og større søer huser i disse dage 40-50 havørne. Nogle af rovfuglene er gæster fra Sverige og Tyskland
Jan Skriver
Mindst 9 havørne er på det seneste set i fjordene syd for Næstved. Det er Danmarks for tiden største koncentration af havørne.

Ved en anden klassisk ørnelokalitet, Maribo-søerne, er en håndfuld havørne talt.

Også flere søer i Nordsjælland, Tissø i Vestsjælland, Ringkøbing Fjord, Vejlerne og Skagen har de seneste dage budt på havørn.

- Jeg vil skønne, at vi i Danmark i øjeblikket har 40-50 havørne. 20 af dem er vores ”egne” gamle ynglefugle, da vi i 2003 havde 10 ynglepar af havørn i Danmark, siger Benny Gensbøl, der er ekspert i rovfugle og fuglebogsforfatter.

De fleste af ørnene er dog unge fugle. Nogle af dem er sandsynligvis gæster fra Sverige og Tyskland eller måske Polen.

I Tyskland er det skønnet, at 430 par havørne havde rede i 2003, mens den svenske bestand i 1999 blev skønnet til at tælle op imod 250 par.

Den polske bestand af havørne talte i 2002 måske flere end 500 par.

Den danske ynglebestand på 10 par havørne er omgivet af talstærke bestande, som er i vækst.

Havørnene har i Danmark en tendens til at klumpe sammen på få lokaliteter i vintermånederne.

- Fladstrand og Vejlø Fjord ved Næstved, hvor otte unge havørne og en gammel holder til i disse dage, huser store mængder af overvintrende gæs og ænder. Da områderne er meget lavvandede, tror jeg, at ørnene har lettere ved at fange deres bytte, end de har i dybere vandområder. Derfor samles de ofte ved sikre spisekamre, hvor der også tit er anskudte og skadede fugle, de kan jage, siger Benny Gensbøl.