Danmarks tidligste skestork ankommet

mandag 1. marts 2004 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
På vinterens sidste dag, 29. februar, blev der i Vejlerne og i Ulvedybet vest for Aalborg set skestork. Den hvide ibis med skenæbbet er blevet en dansk forårsbebuder
Jan Skriver
Aldrig tidligere er en skestork blevet set i februar i Danmark.

Nu har skudåret 2004 leveret historiens første vinter-observation af en skestork.

Søndag 29. februar om formiddagen blev en skestork set flyve over Arup og Vesløs Vejle i Vejlerne. Det oplyser ornitologen Willy Mardal, der i selskab med et hold kursister i fuglekendskab så Danmarks hidtil tidligste skestork.

Søndag over middag observerede ornitologerne Dennis Broe Nielsen og Peter Kristensen i vildtreservatet Ulvedybet vest for Aalborg en skestork. Sandsynligvis er der tale om samme fugl som i Vejlerne.

Skestorken er ankommet tidligere og tidligere til de danske fjordområder de senere år.

Før skestorken i 1996 på ny etablerede sig som dansk ynglefugl efter knap 30 års fravær, hed det sig, at skestorken først midt i april kommer tilbage til vores breddegrader fra sine vinterkvarterer i Vestafrika.

Men de seneste år har skestorken ladet hånt om tidligere tiders god latin i fuglelitteraturen.

I 2001 ankom skestorken 12. marts til et af sine foretrukne danske leveområder.

I 2002 satte skestorken ny rekord i utålmodighed efter at komme i gang med en ny sæson som dansk ynglefugl. Da ankom den første skestork 4. marts.

I 2003 fandt ankomsten sted 6. marts, da arten blev set i Skjern Enge og på Værnengene syd for Tipperne.

Sidste år havde skestorken tre ynglesteder i Danmark. En koloni i et reservat ved Limfjorden husede 11 par, mens Skjern Ådalen og Ringkøbing Fjord lagde scene til 5 par på to lokaliteter.

I Holland, der med godt 1.400 par huser Nordvesteuropas kerne-bestand af skestorke, bliver de første ynglefugle som regel allerede observeret midt i januar.

Hollænderne har erfaring for, at skestorkene ankommer i etaper fra deres vinterkvarterer i Sydspanien, Marokko, Senegal og Mauretanien i Vestafrika.

Der er både en januar-, en februar- og en martsbølge af skestorke på den snes ynglelokaliteter, som det hollandske vadehavsland byder fuglene.

De hollandske skestorke-eksperter betegner det som et positivt tegn, at skestorken ankommer til Danmark meget tidligt. Det antyder, at fuglene er veletablerede i deres kolonier.