Tranerne trækker

tirsdag 16. marts 2004 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Det er tid at lægge nakken tilbage og spejde efter flokke af traner, der trækker mod nord. Mildningen midt i marts har sat gang i tranetrækket
Jan Skriver
Pludselig hører vi himmelske trompeter. Det er traner på træk.

Trækket er for alvor blevet indledt de seneste milde martsdage.

Over København er der set traner på træk. Over Amager og en lang række steder i Nordøstsjælland.

Tranerne har holdt vinter i Spanien. Med den tyske ø Rügen som afsæt fra det europæiske fastland trækker flokke af traner nu mod deres ynglepladser i skovmoserne mod nord.

Trafikken af traner går i kiler, der pløjer himmelen i flere hundrede meters højde. Så trækket går over hovedet på én, hvis man da ikke hører fuglenes stemmer, der har trompeters styrke, og vender sit blik opad og får kontakt.

Flokkene af traner kan tælle fra få fugle til 100. På gode trækdage kan der ses flere tusinde traner over den østlige del af Sjælland.

Og en god trækdag er en dag med lune luftstrømme der stiger opad og bidrager til at bære de bredvingede fugle på deres rejse.

De fleste af tranerne har ét mål, inden de parvis fordeler sig på ynglelokaliteterne i Sverige. De skal samles til den store tranedans ved Hornborgasøen cirka 100 kilometer øst for Göteborg.

Hvert år i slutningen af marts og begyndelsen af april træder tranerne dansen ved søen. Op imod 10.000 af de store fugle flokkes på særlige marker ved Hornborgasøen.

På sidelinien står traneturisterne og betragter sceneriet, der er et orgie i trompeteren, ynde og langbenede skønheder.

Tranen, der med sine op imod 150 centimeter, er Europas højeste fugl, er i fremgang overalt i Nordvesteuropa.

I det østlige Tyskland yngler flere end 2.000 par, og nu har tranen bredt sig til den vestlige og nordlige del af Tyskland.

I Nordtyskland har man målrettet beskyttet tranen. Det nyder vi måske også godt af i Danmark, der har cirka 25 par traner.

I Holland yngler flere og flere par. Og Frankrig fik i 2000 sit første ynglende tranepar i 100 år.

Også bestandene af traner i Sverige og Norge er i fremgang. Sverige har mindst 12.500 par traner, mens Norge huser 1.500 par.

Grundlaget for en stigende tranetrafik er til stede.

De kommende dage vil man med garanti kunne se flokke af trækkende traner over Lolland, Falster, Møn og store dele af Sjælland.

Tranernes træk kan følges på Dansk Ornitologisk Forenings base for fugleiagttagelser, DOFbasen.

Da kan man se, hvor der senest er set traner på træk.

Yderligere oplysninger om tranen kan fås hos Dansk Ornitologisk Forening (DOF)

Tlf. 33 31 44 04

Biolog. Timme Nyegaard