Gåden om glenterne

tirsdag 13. april 2004
April er glentetid, men kun få af de unge svenske glenter, der om efteråret trækker sydpå via Falsterbo og Stevns, vender tilbage om foråret. Indicierne peger på, at mange af de røde rovfugle illegalt bliver skudt i Frankrig, hvor de holder vinter
Jan Skriver
Hvert efterår i disse år trækker op imod 1.500 røde glenter ud over Østersøen fra Falsterbo. Langt de fleste er unge fugle.

Nogle af glenterne flyver via Stevns og den østlige del af Sydsjælland mod vinterkvartererne primært i Frankrig og Spanien.

Mange unge glenter bliver i deres vinterkvarterer 2-3 år, inden de kønsmodne vender tilbage til Sydskandinavien.

Men i praksis stopper trafikken brat sydpå. Erfaringerne fra de senere år viser, at kun et fåtal af de unge glenter vender tilbage til Danmark og Sydsverige, når foråret kommer. Under 100 røde glenter bliver registreret på Sjællands østkyst i løbet af et forår, hvor måske det tidobbelte burde være reglen.

Lidt af en gåde skulle man mene.

- Noget tyder på, at en stor del af de unge glenter omkommer i deres vinterkvarterer. Jeg formoder, at mange af dem bliver skudt ulovligt i Frankrig, siger Klaus Malling Olsen, der er fuglebogsforfatter og feltornitolog med Falsterbo og Sydsverige som nogle af sine foretrukne lokaliteter.

Klaus Malling Olsen har fulgt den røde glentes fremgang i Sverige siden begyndelsen af 1980'erne. En fremgang som indirekte burde medføre et stort antal røde glenter i Østdanmark, når rovfuglene bevæger sig nordøstpå efter endt vinter.

- De voksne røde glenter i Sydsverige er blevet standfugle. Derfor bliver de ikke ofre for jagt i Frankrig eller Spanien. Dengang de svenske yngleglenter tog sydpå for at holde vinter, steg bestanden ikke, for da blev de bekæmpet. I dag er forholdene sådan, at kun de unge svenske glenter trækker mod sydvest. Derfor formoder jeg, at mange af dem bliver nedlagt, mens de voksne standfugle trives og har ynglesucces i Sydsverige, siger Klaus Malling Olsen.

Den sydsvenske bestand af røde glenter er i løbet af bare 25-30 år steget fra cirka 50 par til 850 par.

Men det skyldes altså udelukkende en adfærdsændring hos de gamle ynglefugle.

Klaus Malling Olsen mener, at der bør lægges et pres på Frankrig for at komme den ulovlige jagt på de fredede glenter til livs.

- Ved at sikre arten mod beskydning i vinterkvartererne, kan vi få endnu flere glenter. Og så vil de måske begynde at yngle mere almindeligt i Østdanmark. I disse år har vi kun få par glenter, siger Klaus Malling Olsen.