Biædere yngler i Nordjylland i selskab med digesvaler

torsdag 27. juni 2024
En koloni af farvestrålende, eksotiske biædere har bosat sig i en sandet skrænt i nærheden af Frederikshavn. Den kommende tid med sol, varme og insekter i luften vil give de luftakrobatiske fugle gode muligheder for at finde føde af sommerfugle, guldsmede og bier.
af Jan Skriver

Skaermbillede 2024 06 26 kl. 12.55.01Hvis man bliver i sin bil, kommer biæderne ofte helt tæt på, men går man ud og bevæger sig tættere på, kan de lette og blive skræmt væk fra deres redehuller. Derfor opfordrer DOF BirdLife til at viser hensyn og bliver i sin bil. Foto: Hans Henrik Larsen. 

De er kendte for at høre til fuglefaunaens nomader og for at være æstetiske åbenbaringer i farvepragt og elegance i luften.

Nu har en halv snes biædere slået sig ned i en sandet nordjysk skrænt tilsyneladende for at etablere en koloni.

Biæderne ankom tirsdag 18. juni og slog sig med det samme ned på lokaliteten, der i flere år har huset ynglende digesvaler.

- Biæderne har været væk fra området et døgns tid i den forløbne weekend, men nu er de tilbage. Biædere er kendte for bogstaveligt talt at være meget flyvske og ustabile i deres adfærd, og der skal held til, hvis fuglene skal lykkes med en frugtbar ynglesæson i Danmark, som udgør artens nordgrænse, siger Simon S. Christiansen, der er forstander på Skagen Fuglestation, som bliver drevet af Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark (DOF BirdLife).

Vis hensyn og bliv i bilen

Biæderne kan ses fra offentlig vej, og adskillige naturfotografer har de senere dage været forbi lokaliteten for at tage billeder af biæderne.

I den forbindelse har ornitologen Jens Kirkeby i samarbejde med DOF BirdLife sat skilt op, som opfordrer til at vise de sjældne fugle hensyn ved at blive i bilen og ikke bevæge sig tæt på redehullerne.

- Man bør være ekstra forsigtig med en følsom art som biæderen, der egentlig ikke er specielt sky, men den kan forstyrres væk fra en lokalitet, som den netop har taget i brug. Hvis man bliver i sin bil, kommer biæderne ofte helt tæt på, men går man ud og bevæger sig tættere på, kan de lette og blive skræmt væk fra deres redehuller, siger Jens Kirkeby.

I samarbejde med lodsejeren, der ejer skrænten med biæderne og digesvaler, vil Jens Kirkeby søge Frederikshavn Kommune om lov til at sætte skilte op med stopforbud på en strækning af grusvejen, der leder tæt forbi biædernes koloni.

- For at være på den sikre side vil et stopforbud give fuglene den nødvendige fred og ro til at yngle, og man vil sagtens og uden problemer på afstand kunne observere biæderne fra et højdepunkt i terrænet, siger Jens Kirkeby. 

Biædere har bosat sig i øst og vest

Hvert år bliver der set biædere på træk i Danmark, særligt i maj hvor Skagen stort set er garant for strejfende biædere.

Som ynglefugl er den derimod yderst uregelmæssig i danske sandgrave, grusgrave og stejle skrænter.

Fra 1998 og et par år frem havde biædere en lille koloni nær Ulstrup på Røsnæs nordvest for Kalundborg i Nordvestsjælland.

I 2002 og 2003 ynglede biæderne ved Bjergsted i Vestsjælland, og i 2002, 2003 og 2004 ynglede arten nær Ringkøbing i Vestjylland. I sommeren 2003 ynglede biæderen både i Jylland og på Midtfyn og Sjælland.

I årene 2005-2007 holdt biæderen en lille pause som dansk ynglefugl, men i 2008 var den tilbage, da den ynglede i en grusgrav nær Brovst i Nordjylland. I perioden 2011-2019 var der 3-7 ynglepar på Rødekro-egnen.

I 2015 og 2016 var der ynglepar i Jylland og i Himmerland, og i 2014 blev den i Sønderjylland fundet på en lokalitet, der måske i flere år havde huset arten, inden den blev opdaget.

Med andre ord kan biædere slå sig ned snart sagt hvor som helst i Danmark, hvor der er gode bestande af insekter nær stejle grusgrave, skrænter og klinter, hvor de kan grave deres redehuller. 

Klimaændringer i biæderens favør

Den tropisk udseende fugl har ynglet uregelmæssigt i Danmark siden omkring slutningen af 1940’erne.

På grund af klimaændringer er biæderen formentlig kommet for at blive en fast ynglefugl i Nordvesteuropa og sandsynligvis med Danmark som sin forpost mod nord.

Et stigende antal lokaliteter kan forventes at tiltrække arten, som gerne tager til takke med beskedne grusgrave, hvor der ikke kommer mange mennesker.

Varmere somre ventes at give de insektædende biædere bedre levevilkår i det danske landskab. Jo flere større insekter, der flyver omkring på solbeskinnede dage, desto mere føde vil der naturligt nok være til biæderne, der ekvilibristiske som svaler fanger deres føde i luften.

Danmarks geografi byder på mange ideelle kystskrænter og et utal af grusgrave, hvor fuglene kan bygge rede.

I flere år har antallet af observationer af biædere rapporteret til DOFbasen – Dansk Ornitologisk Forenings database med dugfriske fugleiagttagelser fra hele landet – årligt ligget mellem 50 og 100.

Yderligere oplysninger:

Simon S. Christiansen, forstander og naturvejleder, Skagen Fuglestation, DOF BirdLife
Tlf. 40 21 73 14

Jens Kirkeby, ornitolog
Tlf. 61 71 57 58

Dansk Ornitologisk Forening, DOF BirdLife
Tlf. 33 28 38 00