Fyrværkeri forstyrrer fugleflokke og ynglefugles familieliv

torsdag 20. juni 2024
Det bør ikke være tilladt at skyde fyrværkeri af i fuglenes yngletid og slet ikke i nærheden af Natura 2000-områder, hvor fuglelivet kræver særlig beskyttelse, mener DOF BirdLife. Foreningen opfordrer myndighederne til at stoppe tilladelser til at sende lysende raketter op i forbindelse med fejringen af sankthansaften.
af Jan Skriver

 Graand bliver skraemt foto Jan Skriver
På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside bliver det oplyst, at det er det kommunale beredskab, der skal give tilladelse til at anvende fyrværkeri til et arrangement udenfor sæsonen. Foto af grågæs: Jan Skriver. 

Fugleflokke flakser skræmte op, netop som de er gået til ro for den lyse sommernat, og fugleunger flyver fra rederne, længe før de fra naturens hånd er klar til det, så de risikerer at bukke under.

Det kan være konsekvenserne af en trend, der i stigende grad er blevet sendt til aftenhimmels flere steder i Danmark de senere år, nemlig brugen af fyrværkeri som eksplosiv afslutning på midsommerfesten sankthansaften.

- Set fra fuglelivets perspektiv er det meget uheldigt på denne årstid at anvende fyrværkeri i stor stil, som det er set mange steder de senere år. I særlig grad hvis det sker i nabolaget af Natura 2000-områder, hvor fuglelivet er rigt og kræver særlig beskyttelse. Vi opfordrer til, at der ikke gives tilladelse til fyrværkeri i fuglenes yngletid, siger Knud Flensted, der er biolog i DOF BirdLife.

- Præstø Fjord, Karrebæksminde ved Næstved, Gentofte Sø, Maribo-søerne og Roskilde Fjord er nogle af de lokaliteter, der huser ekstraordinært store fuglemængder, men hvor der til havne- eller byfester og sankthans-arrangementer er sluttet af med fyrværkeri. Netop nu befinder vi os midt i fuglenes yngletid, og det er kritisk for mange arter, hvis fuglene bliver skræmt af rederne om aftenen. Specielt hvis vejret er koldt, blæsende og regnfuldt, siger Knud Flensted, der opfordrer myndighederne til at droppe tilladelserne til at anvende fyrværkeri på denne tid af året i nærheden af fuglebeskyttelsesområder.

På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside bliver det oplyst, at det er det kommunale beredskab, der skal give tilladelse til at anvende fyrværkeri til et arrangement udenfor sæsonen. Det er kun professionelle fyrværkere, der må bruge fyrværkeri hele året, og et fyrværkerishow skal altid anmeldes til de relevante myndigheder.

Reglerne for privatpersoners brug af fyrværkeri er for kort tid siden blevet strammet, så det fra i år kun er tilladt at bruge fyrværkeri fra 31. december til og med 1. januar klokken 24.00.

Tidligere har det været lovligt for privatpersoner at bruge fyrværkeri fra 27. december til og om med 1. januar.

Yderligere oplysninger:

Knud Flensted, biolog, DOF BirdLife
Tlf. 21 24 22 75

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00