Nyt badested vil give fugleflugt på Hirsholmene

mandag 26. april 2004
Danmarks svar på Galapagos-øerne, de fredede og internationalt beskyttede Hirsholmene ved Frederikshavn, er under pres. Dansk Ornitologisk Forening (DOF) kritiserer Skov- og Naturstyrelsen for at glemme hensynet til sårbare ynglefugle for at tækkes lokale badeinteresser
Jan Skriver
Nogle af Danmarks mest sjældne ynglefugle i en naturperle, der er fredet og beskyttet af internationale konventioner, er truet.

Tejster, skærpibere, hulduer og terner risikerer at blive tabere, hvis et forslag om at tillade badning helt tæt på dele af øernes kystlinie bliver vedtaget, frygter Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Nordjyllands Statsskovdistrikt, der for Skov- og Naturstyrelsen varetager driften af Hirsholmene, har planer om at lempe adgangsreglerne nær de fredede øer.

Af hensyn til øernes unikke fugleliv er der i dag året rundt adgangsforbud indtil 50 meter fra kysten. Nu er der efter pres fra en lokal lagt op til, at sejlende fra 1. juli til 1. oktober kan ankre op for at bade bare 5 meter fra øen Kølpen. Dispensationen til at gå helt tæt på kysten er tænkt som en forsøgsordning.

- Vi frygter for fuglelivet, for forstyrrelser er ensbetydende med fugleflugt. Forslaget om at tillade badning klos op ad de fredede øer, kan blive en glidebane, der vil føre til flere forringelser af det i forvejen hårdt prøvede reservat. Vi må konstatere, at områdets naturværdier i stigende grad er kommet under pres, siden Miljøministeriet i 2002 købte øgruppen af Forsvarsministeriet, så Skov- og Naturstyrelsen fik den daglige administration af området. Styrelsen forsøger åbenlyst at slække på fredningsbestemmelserne og adgangsreglerne for at tækkes meget snævre, lokale særinteresser. Af hensyn til det sjældne og sårbare fugleliv burde man i stedet skærpe adgangsreglerne, så man ikke må komme tættere end 200 meter på yngleøerne, siger Kurt Rasmussen, der er formand for Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) nordjyske afdeling, som har en plads i brugerrådet for Hirsholmene.

DOF-formanden kalder det en skandale, at en styrelse, der formelt er sat til at varetage den nationale naturs interesser, reelt lader hånt om Danmarks internationale forpligtelser til at passe på Hirsholmenes kystfugle.

- Der findes på egnen et utal af fine bademuligheder for eksempel på øen Deget tæt på Frederikshavn. Og østkysten af Vendsyssel giver rige muligheder for badning. I øvrigt har det altid været tilladt at bade på den beboede hovedø Hirsholm. På nordsiden af Hirsholm findes den mest perfekte strand til badning i hele øgruppen.

- Alligevel vil Skov- og Naturstyrelsen lempe på reglerne nær den fredfyldte Kølpen, der ligesom de andre øer er udlagt som EU-habitatområde og EU-fuglebeskyttelsesområde. Desuden har Hirsholmene status af Ramsarområde og arter som tejst, splitterne, havterne og skærpiber står opført på en liste over fugle, som vi har international pligt til at passe på.

- Ja, vi har som nation oven i købet skrevet under på, at vi vil forbedre naturforholdene i et område som Hirsholmene. På den baggrund virker det mildt sagt forkert at lægge op til øget færdsel og dermed større forstyrrelser af fuglelivet, siger Kurt Rasmussen.