Efter politianmeldelse: Firma påbudt at stoppe ulovlig ødelæggelse af mågereder

fredag 14. juni 2024
Syd- og Sønderjyllands Politi har påbudt NorSea på Esbjerg Havn at vente med firmaets tagrenovering, indtil mågeungerne på taget er flyvefærdige.
af Jan Skriver

 Fa uger gamle solvmageunger foto Jan Skriver
Få uger gamle sølvmågeunger. Foto: Jan Skriver. 

En koloni af sølvmåger kan snart sende en ny generation på vingerne med afsæt fra taget på NorSeas bygninger på adressen Sahara 1 på Esbjerg Havn.

Efter at Dansk Ornitologisk Forenings (DOF BirdLife) afdeling i Sydvestjylland i maj anmeldte NorSea til Syd- og Sønderjyllands Politi har firmaet efter et påbud fra politiet stillet udskiftningen af taget i bero.

- I respekt for fuglenes familieliv afventer vi, at mågernes unger bliver klar til at flyve fra taget. Først da vil vi genoptage arbejdet med at renovere taget, siger Henrik Munk Andersen, Senior Manager, Property & Facility Services hos NorSea.

Han oplyser, at firmaet i det tidlige forår forsøgte at skræmme mågerne væk fra taget, så renoveringen kunne ske uden konflikter med ynglende fuglene.

Burde have kontaktet DOF

- Vi satte stilladser til brug for tagarbejdet op i marts, og vi har tidligere installeret højttalere, der larmede med høje skræmmelyde. Vi har også før benyttet rovfuglesilhuetter på lange stænger for at holde mågerne væk fra taget, så vi kunne udskifte cirka 8.000 kvadratmeter tag uden fuglekonflikter, siger Henrik Munk Andersen.

- Set i bagklogskabens lys havde det nok været en god ide, hvis vi havde taget kontakt til Dansk Ornitologisk Forening, før arbejdet med taget blev sat i gang for at høre, om foreningen havde forslag til, hvordan vi kunne tilgå opgaven, siger Henrik Munk Andersen.

Firmaet slipper for en bøde

Hos Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser politikommissær Ole Hillerup, at efterforskningen og sagen slutter med påbuddet om at udsætte tagrenoveringen til mågernes yngletid er forbi om nogle uger.

En koloni af solvmager far mulighed for at fa unger pa vingerne inden taget udskiftes foto Karin GustausenEn koloni af sølvmåger får mulighed for at få unger på vingerne, inden taget udskiftes. Foto: Karin Gustausen.

- Vi har meddelt NorSea, at firmaet for eftertiden har mulighed for at søge Naturstyrelsen om dispensation til at regulere måger på taget, men i denne ynglesæson er det for sent. Koloniens ynglefugle skal have mulighed for at få ungerne på vingerne, siger Ole Hillerup, der oplyser, at der ikke vil blive udstedt en bøde til NorSea.

Måger i et industriområde

I DOF Sydvestjylland finder formand Karin Gustausen det uforståeligt, at det er muligt at få dispensation til at regulere ynglende måger i et industriområde, som det NorSea-bygningen ligger i, nemlig den centrale del af Esbjerg Havn.

- Sølvmågerne generer ingen på taget i det område, hvor der i forvejen er støj fra biler og tung trafik. Mågerne hverken angriber folk eller sviner andet end på taget. Der er heller ingen risiko for menneskers sundhed i området. Og hvorfor udskifte et tag netop i de uger, hvor fuglene har æg og unger? Hvis tagrenoveringen havde fundet sted uden for fuglenes ynglesæson, havde der ikke været en konflikt i denne sag, siger Karin Gustausen.

Regulering kræver dispensation

Ifølge bestemmelser i Vildtskadebekendtgørelsen kan Naturstyrelsen give tilladelse til at fjerne æg eller reder hos ynglende måger i perioden 1. april til 31. juli.

Disse tilladelser gives oftest af hensyn til menneskers sundhed, på grund af støjgener eller hvis måger angriber mennesker, for eksempel ved restauranter med udendørs servering.

Det er altid naturstyrelsens regionale vildtkonsulenter, som skal give dispensationerne til at regulere.

Yderligere oplysninger:

Karin Gustausen, formand for DOF BirdLife i Sydvestjylland
Tlf.  28 25 87 86

Knud Flensted, biolog, DOF BirdLife
Tlf. 21 24 22 75

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) 
Tlf. 33 28 38 00