Firma politianmeldt for at fjerne mågereder på bygning i havneområde

onsdag 29. maj 2024
Alle fugle har ret til et familieliv, og det er ulovligt at fjerne fuglereder. DOF BirdLifes afdeling i Sydvestjylland har politianmeldt firmaet NorSea på Esbjerg Havn for ulovlig fjernelse af mågereder på et tag under renovering.
af Jan Skriver

Skaermbillede 2024 05 29 kl. 13.20.52Sølvmåger i farezonen. Foto: Henning Simonsen. 

En halv snes sølvmågereder med æg er ulovligt blevet fjernet på taget af en bygning på adressen Sahara 1 på Esbjerg Havn i forbindelse med renovering af taget. Og nu er en koloni på 30-40 par sølvmåger i farezonen for at lide samme skæbne.

Derfor har Dansk Ornitologisk Forenings (DOF BirdLifes) afdeling i Sydvestjylland anmeldt firmaet NorSea, der ejer bygningen, til Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Man må hverken fjerne reder, æg eller unger, hvor måger yngler på flade tage, det er klart ulovligt. Derfor har vi politianmeldt den aktuelle sag i et forsøg på at redde de sølvmåger, der fortsat har reder på taget, og for at forebygge at noget tilsvarende gentager sig, siger Karin Gustausen, der er formand for DOF BirdLife i Sydvestjylland.

Hun påpeger, at firmaet NorSea de senere år har forbrudt sig mod Jagt- og Vildtforvaltningsloven både i 2022 og 2023.

Skød måger og hyrede en høg

- I 2022 blev der skudt sølvmåger uden tilladelse, og sidste år havde firmaet hyret en falkoner med en høg, der skulle skræmme fredede terner væk fra taget. Der er grund til at minde om, at fugle i deres yngletid er beskyttet, medmindre der med en helt særlig grund er søgt om dispensation til at regulere, siger Karin Gustausen, der understreger, at firmaet ikke har forsøgt at skræmme mågerne væk ved eksempelvis at benytte drager, der ligner rovfuglesilhuetter, før fuglene begyndte at etablere sig på taget.

Der yngler 30 40 par solvmager pa taget af en nabobygning foto Karin GustausenDer yngler 30-40 par sølvmåger på taget af en nabobygning. Foto: Karin Gustausen

- Man har ikke forsøgt at forebygge, men er gået direkte i gang med at fjerne mågerederne, siger Karin Gustausen, der har ledsaget anmeldelsen til Syd- og Sønderjyllands Politi med fotodokumentation af sølvmågerederne på taget under renoveringen.

Man skal spørge, før man skyder

Naturstyrelsen kan give tilladelse til at fjerne æg eller reder i perioden 1. april til 31. juli ifølge bestemmelser i Vildtskadebekendtgørelsen. Disse tilladelser gives oftest af hensyn til menneskers sundhed, på grund af støjgener eller hvis måger angriber mennesker, for eksempel ved restauranter med udendørs servering.

- Tilladelserne til at fjerne æg og reder gives kun, hvis der ikke findes andre tilfredsstillende løsninger. I det aktuelle tilfælde fra Esbjerg Havn har vi ikke modtaget en ansøgning fra det pågældende firma om lov til at regulere sølvmåger eller fjerne æg og reder. Det skete heller ikke i 2023, siger Thomas Iversen Klindt, der er vildtkonsulent i Naturstyrelsen Vadehavet.

Det er altid Naturstyrelsens regionale vildtkonsulenter, som skal give dispensationerne til at regulere.

Vent med taget til mågerne er fløjet

Efter DOF BirdLifes anmeldelse har Syd- og Sønderjyllands Politi henvendt sig til NorSea og ridset retningslinjerne på området op.

- Vi har meddelt firmaet, at enten skal det hos Naturstyrelsen søge dispensation til at regulere sølvmågerne, eller også må NorSea vente med at renovere taget til mågerne har fået unger på vingerne. Og ifølge vildtkonsulenten vil det vare fra halvanden til to måneder, før mågernes unger er flyvefærdige, siger Ole Hillerup, der er politikommissær hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Yderligere oplysninger:

Karin Gustausen, formand for DOF BirdLife Sydvestjylland
Tlf. 28 25 87 86

Thomas Iversen Klindt, vildtkonsulent Naturstyrelsen Vadehavet
Tlf. 20 67 51 22

Knud Flensted, biolog, DOF BirdLife
Tlf. 21 24 22 75