Efter 65 års ynglepause har mellemflagspætten unger i en dansk skov

tirsdag 28. maj 2024
I 1800-tallet var mellemflagspætten ynglefugl over det meste af Danmark. I 1959 ynglede den for sidste gang i en epoke i den danske natur. Men nu er den tilbage. Et ynglepar fodrer i disse dage unger i den sønderjyske Draved Skov, der er en af Danmarks største urørte skove og del af en kommende naturnationalpark. Med sin tilstedeværelse giver mellemflagspætten sit blå stempel til en naturskov af største kvalitet og naturrigdom.
af Jan Skriver

Mellemflagspaette. Peter Bonne Eriksen
Mellemflagspætten, der er mindre end sin nære slægtning, den store flagspætte, lever ofte et stille liv. Foto: Peter Bonne.

Så er det ganske vist, at mellemflagspætten efter flere års tilløb i ældre sønderjyske skove på ny er ynglefugl i Danmark.

Draved Skov, der rummer 100 år gamle partier af urørt skov, og hvor skovdriften helt ophørte i 2000, huser det første ynglepar af mellemflagspætte i 65 år.

- Spætteparret flyver i denne tid i pendulfart til og fra deres redehul for at fodre deres unger. Ynglefundet er meget glædeligt i sig selv, men det er også et tegn på, at der i Draved Skov er nogle helt særlige og gunstige livsbetingelser, der kan fungere som udstillingsvindue for andre skove, som skal lægges urørte de kommende år, siger Martin Brink, der er specialkonsulent i Naturstyrelsen Vadehavet, der er naturmyndighed for skoven, der er en af Danmarks mest spættevenlige.

Grøfter og dræn i skoven er sløjfet, så der er opstået mange flere våde partier, hvor træerne gradvist går ud. En frodig underskov og stammer af dødt ved giver et rigt liv af insekter til gavn for spætter og mange andre fuglearter.

- Der er registreret over 1000 arter af insekter og edderkopper i Draved Skov, der er kendt for sine mange spætter. Og nu kan Draved Skov så mønstre hele fem spættearter, nemlig grønspætte, sortspætte, stor flagspætte, lille flagspætte og mellemflagspætte, siger Martin Brink.

13 års tilløb til nyt ynglefund

Fra omkring 1960 var mellemflagspætten væk fra den danske skovnatur. Så blev den fotodokumenteret i marts 2011 i Gråsten i Sønderjylland.

I 2013 blev en mellemflagspætte observeret i Gram Slotspark. Her var den også i 2014, hvor arten ligeledes blev dokumenteret fra Trelde Skov nær Fredericia.

I 2015 spøgte mellemflagspætten i Draved Skov, hvor der var mistanke om et ynglepar, uden at det blev dokumenteret. Og i 2016 blev den set i Kollund Skov.

Lige siden er den observeret adskillige gange i sønderjyske skove med ældgamle egetræer og fugtige partier af naturskov. Det har derfor ligget i luften, at det kun var et spørgsmål om tid, før mellemflagspætten på ny kunne erklæres som dansk ynglefugl.

Nybyggere fløjet til fra Tyskland

Arten har de senere år bredt sig mod nord i Tyskland, og den findes i dag i de fleste egnede løvskove umiddelbart sydøst for den dansk-tyske grænse omkring Flensborg.

Mellemflagspætten, der er mindre end sin nære slægtning, den store flagspætte, som findes overalt i Danmark, lever ofte et stille liv.

Den slår bogstaveligt talt ikke så meget på tromme for sig selv som stor flagspætte, hvis trommehvirvler præger mange danske forårsskove.

Og mellemflagspættens stemme lyder ikke så gjaldende gennem skoven som dens større slægtnings.

Hvis man skal lokalisere mellemflagspætten, bør man gøre en indsats i det tidlige forår, før der kommer blade på træerne og i den periode, hvor spætternes stemmer høres oftest. Når først løvet lukker skovene, kan mellemflagspætten være vanskelig at få øje på.

Jægersborg Dyrehave nord for København er mellemflagspættens sidste kendte danske yngleplads. Her var der i 1920’erne cirka 25 ynglepar, men i 1950’erne var blot en håndfuld tilbage, og i 1959 sluttede en epoke med mellemflagspætten som dansk ynglefugl.

Udsigt til flere mellemflagspætter

I maj 1963 blev landets sidste levende mellemflagspætte i en lang epoke set ved Gilbjerg i Nordsjælland.

I årtierne efter var der en række forlydender om mellemflagspætter, der ikke har kunnet dokumenteres med sikkerhed.

Det er dog ganske vist, at der 12. juli 1983 blev fundet en død mellemflagspætte i Allerød i Nordsjælland. Den var fløjet mod en rude.

Der har også været mulige observationer på Sydlangeland og ved Gedser. I betragtning af at der lever mellemflagspætter i skovene langs den nordtyske kyst ud mod Østersøen, er det næppe umuligt, at flere danske østersøkyster vil kunne tage imod mellemflagspætter. Primært unge individer kan godt krydse større vandområder, selv om arten går for at være en standfugl.

Yderligere oplysninger:

Martin Brink, specialkonsulent Naturstyrelsen Vadehavet
Tlf. 41 93 23 30

Knud Flensted, biolog i DOF BirdLife
Tlf. 21 24 22 75