Bianca i Blåvand forsker i menneskers mentale sundhed i samspil med fugle

fredag 12. april 2024
Fugle, frisk havluft og natur ad libitum er medicin for både sjæl og legeme, mener Bianca Svendsen, der er ved at belyse naturens betydning for menneskers mentale sundhed. Det gør hun blandt andet med afsæt i fuglekiggeri og ringmærkning på Blåvand Fuglestation.
af Jan Skriver

Skaermbillede 2024 04 11 kl. 13.46.02
Venstre: Bianca Svendsen ved ringmærkningsnet. Højre: Bianca med rødhals klar til ringmærkning. Foto: Blåvand Fuglestation. 

Forleden skinnede solen over Danmark, og på Blåvand Fuglestation fangede ornitologerne i et af deres ringmærkningsnet en rødstjert, hvilket var et af de tidligste fund nogensinde for arten på stationen.

Det gav en særlig glæde med et forårslys efter vinterens dyngvåde mørke, og Bianca Svendsen fik en sjælden nærkontakt med den smukke smådrossel med de store sorte øjne.

I tilgift vankede der en dagsration af frisk luft over et spirende forår, hvor standfuglene er i fuld gang med familielivet, mens fugletrækket haster over os mod nord.

- Min interesse for fugle begyndte for to år siden, så jeg er en nybegynder, der trin for trin er ved at lære fuglenes stemmer og kendetegn, siger Bianca Svendsen, der studerer psykologi og sundhedsfremme på Roskilde Universitet. 

På træk med sundhed som mål

Men det er ikke kun målrettet artskendskab og nørden i aldersbestemmelse, vingemål, afvigende fjerdragter eller førstegangsiagttagelser, der er udgangspunktet for Bianca Svendsens forårsophold på Blåvand Fuglestation, der bliver drevet af Dansk Ornitologisk Forening (DOF BirdLife). Og hvor ringmærkningen finder sted med licens under Ringmærkningsadministrationen ved Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet.

Formålet med hendes feltornitologiske stop på en lang rejse er at blive klogere på naturens betydning på menneskers sundhed og sluttelig skrive sit bachelorprojekt som punktum på sin bacheloruddannelse.

Daniel Palm Eskildsen solopgang ved Blavandshuk
Solopgang ved Blåvandshuk. Foto: Daniel Palm Eskildsen. 

- Jeg skal interviewe ringmærkere og frivillige på fuglestationen om deres oplevelser med fugle og natur. Men primært skal jeg selv mærke oplevelsen af at færdes i naturen, og hvad det tætte samspil med fuglene betyder for mit velbefindende, siger Bianca Svendsen, der er 27 år, og som i det daglige bor i København.

Et studium under åben himmel 

Jeg ankom til fuglestationen 26. marts, og jeg kunne efter kort tid mærke den mentale forskel, der er på livet i storbyen og så herude, hvor man kan høre Vesterhavets brusen, og hvor man står op med solen og følger rytmen i naturen. Jeg føler mig bogstaveligt talt mere fri ved at være i det vestjyske, siger Bianca Svendsen.

- Når jeg til hverdag skal på universitetet, træder jeg ud nær en befærdet vej og begiver mig afsted mod S-toget. Der er lys, lyde og larm overalt. Kort sagt en masse stimuli, der hele tiden skifter. Herude i Blåvand er der ro og nærvær, og man føler sig i god kontakt med naturen og de sanseindtryk, man modtager i et tempo, hvor man kan følge med og har tid til at fordybe sig, fortæller den 27-årige studerende, der vil opholde sig på fuglestationen til midt i april.

Forskning i fugle fra vest til øst

- Hjerneforskning har vist, at vi bliver stressede af alle de stimuli, som alskens teknologi og et hektisk byliv uophørligt udsætter os for. Hensigten med min bachelor er blandt andet at minde flere mennesker om vigtigheden af at komme ud i naturen. At færdes i det fri betyder noget godt for vores helbred. Mange storbymennesker har ikke engang en have eller altan, og de har måske langt til det nærmeste grønne område. Det er ikke sundt for mennesker. Det er nemlig vigtigt med nem adgang til grønne arealer og natur, siger Bianca Svendsen, der håber at aflevere sit bachelorprojekt i december i år, så hun er færdig med sin bachelor i 2025.

Det er hendes plan i år også at sætte kursen mod Ertholmene og Christiansø nordøst for Bornholm. Så har hun forsket i både øst og i vest, hvad angår fugle og natur og deres betydning for menneskers mentale sundhed.

Yderligere oplysninger: 

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00

Bianca Svendsen, bachelorstuderende
Tlf. 24 84 04 44