Svaneæg ædt af mink

onsdag 23. juni 2004
Danmarks eneste sangsvanepar har opgivet at yngle i år på grund af mink i mosen. I somrene 2002 og 2003 ynglede sangsvanen for første gang i Danmark
Jan Skriver
En mink-familie har fået dens livs æggekage, men Danmarks eneste sangsvane-familie har mistet sit afkom denne sommer.

I dén nordjyske mose, hvor et par sangsvaner de seneste to år har fostret ællinger, er ynglen i år mislykkedes, fordi mink er flyttet ind på lokaliteten.

Det fortæller ejeren af den lille næringsrige mose, der i fire sæsoner har huset sangsvanerne. Af hensyn til de sjældne ynglefugle bliver stedet holdt hemmeligt. Men mink tager ikke hensyn.

- Mink er det værste, der kan flytte ind i sådan en mose, hvor der yngler vandfugle. Ikke kun sangsvanerne har forladt min mose på grund af mink, også blishønsene og gråænderne er i år mislykkedes med deres yngel, siger mosens ejer og nu tidligere sangsvanevært.

Han fortæller, at sangsvaneparret rugede i cirka to uger, før fuglene opgav på grund af mink. Moseejeren antager, at svanerne er blevet stresset væk fra reden, så de slanke rovdyr har kunnet delikatere sig med fuglenes store æg.

Et sangsvaneæg, hvis skal er 1-2 millimeter tyk, vejer mellem 290 og 350 gram. Et kuld kan være på op imod 9 æg, men 2-6 æg er det almindeligste hos sangsvanen. Under alle omstændigheder tyder noget på, at minkene har haft æggegilde i mosen.

Biologen Bjarke Laubek, der er ekspert i svaner, og som har fulgt sangsvanernes etablering i den nordjyske mose, finder det ærgerligt, at mink har sat en stopper for svanernes succes.

- Det plejer ellers at være bjørne, der i Finland, Rusland og østpå, hvor arten traditionelt yngler, kan snuppe æg fra sangsvaner, men mink kan tilsyneladende også. Jeg tror dog, at svaneparret vil vende tilbage igen næste forår, for svanerne er trofaste over for de steder, hvor de slår sig ned. I 2002 og 2003 fik sangsvanerne i Nordjylland henholdsvis 3 og 5 ællinger i mosen. Parret er erfarent, så jeg er ret sikker på, at fuglene vil vende tilbage i 2005 og forsøge på ny, siger Bjarke Laubek, der understreger, at minkene skal væk, før svanerne igen kan få succes.

- Der er masser af mad i form af dyndpadderokker og andre vandplanter i mosen, hvor der også er fred og ro, så sangsvanerne er præget af to sæsoner med positive oplevelser fra stedet. Det er dog meget tvivlsomt, at de vil kunne klare endnu en negativ og traumatisk oplevelse med mink næste forår, siger svaneeksperten.

Moseejeren har allerede sat fælder op for minkene, der lovmæssigt bliver betragtet som skadevoldende vildt i den danske natur. Minken, der stammer fra Nordamerika, hører ikke naturligt hjemme i vores del af verden. De mink, der i disse år visse steder optræder almindeligt i den danske natur, er rømmet fra pelsdyrfarme.

Minken kan lokalt være et stort problem for jordrugende fugle.

Det kan Danmarks eneste sangsvanepar nu synge med om.