Kig efter Danmarks sande forårsbebudere: Svalerne

onsdag 20. marts 2024
Snart er der svaler i sigte. På denne tid af året oftest i lav flugt over moser og søer. I forår med lune vinde fra syd er slutningen af marts ankomsttid for mange svaler. Kulde fra nordøst kan dog forsinke trækket, så svalerne først ankommer i april.
af Jan Skriver

 Landsvale hojt pa stra foto Jan Skriver
Landsvale højt på strå. Foto: Jan Skriver. 

I 2005 ankom alle de tre svalearter, der yngler i Danmark, til landet mellem 20. og 25. marts. Det var et af de tidligste svaleforår, der længe er set, for forårsvarmen kom langt sydfra det år og banede vejen for svaletræk.

I Dansk Ornitologisk Forenings database, DOFbasen, der hver dag samler trådene i et netværk af fugleobservationer fra Gedser til Skagen, kan man følge med i, hvornår svalerne ankommer. Først de få og meget utålmodige, uger senere hovedtrækket med de mange.

Mange hundrede danske ornitologer indtaster dagligt deres iagttagelser af vilde fugle i Danmark i DOFbasen.

I 2005 blev den første bysvale for eksempel observeret allerede 20. marts, mens landsvalen ankom 23. marts og digesvalen blev set 25. marts.

Tidlig landsvale i februar 

Der er også eksempler på, at svaler ligefrem er blevet set på falderebet af vinteren. 23. februar 1990 blev Danmarks hidtil tidligste svale, en landsvale, set i Skagen.

Hvis den næste tid byder på lune vinde fra sydlige retninger vil mange svaler indfinde sig i Danmark.

 Bysvale pa hegnstrad foto Jan SkriverI løbet af april ankommer også bysvalen til Danmark. Foto: Jan Skriver. 

Et vejrskifte på denne tid af året, hvor kolde vinde fra nord og nordøst bliver afløst af lune luftstrømme fra syd, er et klassisk vejr for en række forårsbebudere blandt fuglene.

Landsvalen er i de fleste tilfælde den første af svalerne, der dukker op. Derpå følger digesvalen.

Bysvalen er næsten altid den af de tre danske ynglende svalearter, der ankommer senest. I reglen skal man et stykke ind i april, før der er bysvaler i sigte.

Det hænger sammen med, at bysvalen jager de insekter, der flyver højest i himmelrummet.

Tre himmelske etager til svaler 

Svalearterne har så at sige delt luftrummet mellem sig, så de undgår den helt store konkurrence om føden.

Digesvalerne flyver lavest og æder de insekter, der er mest jordnære.

 Digesvale sidder pa trad foto Jan SkriverDigesvale sidder på tråd. Foto: Jan Skriver. 

Landsvalen tager sig af det mellemste luftrum, mens bysvalen jager i insekternes øverste etage. Og da disse insekter skal have varme i luften, må bysvalen vente en smule længere end de andre med sin ankomst.

På denne tid af året flyver svalerne lavt, hvor deres føde, insekterne, befinder sig.

Så vil man opleve en tidlig forårssvale er det tit i moser, ved vandhuller og over småsøer, der skal kigges. Hvor der er mest læ og flest insekter, dér jager svalerne.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark
Tlf. 33 28 38 00