Flere fugle har fået fornemmelser for forår

fredag 2. februar 2024
Den første mildning efter en periode med frost og sne har givet de tidligste forårsbebudere luft under vingerne. Mange har dannet par og er klar til en ny ynglesæson, mens flokke af svaner og gæs ruster sig til trækket mod nord.
af Jan Skriver

ForarsfornemmelserPå DOFbasen, der er Dansk Ornitologisk Forenings database med dagsaktuelle fugleobservationer fra hele landet, kan man følge forårets fugle indfinde sig. Foto: Jan Skriver (trane, natugle, sangsvane, klyde)

I morges tudede natuglen fra skoven, hvor den yngler i en flækket bøgestamme, og ude fra stubmarkerne lød sangsvanernes sang ekstra højt, for snart er det tid til at markere, hvem der holder sammen som rette mager.

Efter en kold indledning på det ny år har slutningen af januar budt på tøbrud og lune vinde.

Det har med det samme givet mange fuglearter forårsfornemmelser. Uglerne er blandt årets første fugle, der synger. Måske efterfulgt af rødhals og gærdesmutte, som kan høres i daggryet eller i skumringen på stille, milde dage.

Den sidste weekend i januar bød på sanglærker over det ganske land med både trækkende og syngende fugle.

 Sanglaerke i let sne foto Jan SkriverSanglærke i let sne. Foto: Jan Skriver.

Og på Amager blev årets første klyder set, naturligvis i Klydesøområdet på Kalvebod Fælled. Det er ekstremt tidligt for arten, der ikke dur til frost al den stund, at dens specialværktøj af et spinkelt næb kun er til bløde vådområder.

Sanglærkerne har måske holdt vinter i egnene omkring Den engelske Kanal, eller også har de holdt lav profil på stubmarker og enge i vadehavsregionen. Plusgraderne fik dem på vingerne, mens de første strofer lød fra de mest forårskåde.

Traneparrene har næsten over hele landet indfundet sig på de ynglelokaliteter, hvorfra de snart vil trompetere og tilkendegive, at her er alt optaget.

Imens stiger konfliktniveauet så småt i mange flokke af sangsvaner og gæs, for det varer ikke længe, så går trækket mod nord og øst, og da skal parrene være klar til en ny sæson med æg og unger.

Følg fuglene på DOFbasen

De indfødte danske grågæs er ved at finde sammen som par. Snart vil de etablere sig i rørskovene og bygge rede. Grågåsen er blandt de tidligste ynglefugle, der lægger æg. Ligesom det er tilfældet med de helt store vingefang, havørnene og kongeørnene. Også de er allerede godt i gang med familielivet.

DOFbasen, der er Dansk Ornitologisk Forenings database med dagsaktuelle fugleobservationer fra hele landet, kan man følge forårets fugle indfinde sig.

 Gragaes i rim klar til danne par foto Jan SkriverGrågæs i rim klar til at danne par. Foto: Jan Skriver.

Og man kan fornemme, hvornår der er afgang for flokkene af blisgæs, bramgæs, sangsvaner og alle de andre, der skal nordpå, måske helt til Arktis.

Man kan også få viden om, hvis det hele går i stå, fordi vinteren slår endnu et slag med halen og kommer retur. Man ved aldrig med den danske vinter, hvor også marts kan være i spil med sne og kulde og et muligt returtræk af de fugle, der tog fejl af foråret.

Følg med i alle fugleobservationer i Danmark på DOFbasen.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) BirdLife
Tlf. 33 28 38 00