Badeforsøg ved Hirsholmene droppet

tirsdag 29. juni 2004
Et forslag om at tillade badning klos op ad Danmarks måske vigtigste reservat for kystfugle er blevet opgivet. Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) protester er blevet hørt.
Jan Skriver
Kystfugle og badegæster kommer alligevel ikke i nærkontakt med hinanden ved øen Kølpen, der hører til den fredede øgruppe Hirsholmene nordøst for Frederikshavn.

Efter forslag fra lokale borgere havde Nordjyllands Statsskovdistrikt på vegne af Skov- og Naturstyrelsen overvejet at åbne for et forsøg, der fra 15. juli til oktober ville tillade sejlende at ankre op fem meter fra kysten af Kølpen.

Kølpen er en stenet ø vest for Hirsholmenes hovedø Hirsholm.

Men efter en række protester fra blandt andet Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening er badeforsøget opgivet.

Sejlere må fortsat holde sig mindst 50 meter væk fra øernes kyster.

- Vi har lavet en samlet afvejning af beskyttelses- og benyttelsesinteresser, og den er faldet ud til beskyttelsens fordel, siger Frede Jensen, der er statsskovrider i Nordjyllands Statsskovdistrikt.

- Selv om en lempelse af badereglerne ved Kølpen ikke vil medføre forstyrrelser, der får betydning for udpegningsgrundlaget for reservatet, vil der ske en vis forstyrrelse af fuglelivet, og det vil blive vanskeligt at håndhæve adgangsforbudet på selve Kølpen.

- Dertil kommer, at der findes næsten tilsvarende muligheder for at bade på den beboede ø Hirsholm og på øen Deget tæt ved Frederikshavn, siger Frede Jensen.

Forslaget om at give bademuligheder ved Kølpen har også været en tur omkring miljøminister Hans Chr. Schmidts bord.

Skov- og Naturstyrelsen har været ansvarlig for reservatbestemmelserne på og omkring Hirsholmene siden begyndelsen af 1990'erne. Styrelsen overtog administrationen af øgruppen 1. januar 2003, efter at Miljøministeriet havde fået overført øerne fra Forsvarsministeriet.