Røde glenter forsvandt i et snehvidt landskab

onsdag 10. januar 2024
I december 2023 var der lagt op til et rekordstort antal røde glenter i den danske midvinter, da der i julemåneden blev talt større antal mange steder i Danmark. Men udbredt sne og hård frost efter nytår fik mange glenter til at glimre ved deres fravær under tællingen i den første weekend i januar.
af Jan Skriver

Rod glente PEV 2448 kopierEt halvt hundrede lokaliteter i Danmark huser i reglen rød glente i januar, hvor mange af fuglene samles til kollektiv overnatning. Det er på disse lokaliteter glenterne bliver talt ved DOF BirdLifes midvintertælling. Foto: Peter Vadum (rød glente).

En del røde glenter var formentlig trukket sydpå mod mildere snefri egne, mens andre havde fordelt sig mere i landskabet og havde valgt nye overnatningspladser i stedet for de traditionelle, da DOF BirdLifes årlige midvintertælling af røde glenter gik over landet i weekenden 6-7. januar.

Facit kom til at lyde på 431 røde glenter, hvilket var næsten en halvering af antallet fra sidste års tælling, der bød på en rekord.

- Vi havde håbet på at slå rekorden fra 2023, da 759 røde glenter blev talt landet over med en klar overvægt af glenter i den østlige del af Danmark. I december var der lagt op til en ny rekordstor forekomst af vinterglenter, for da var der stort set glenter overalt i landet. Men så slog vejret om fra grøn vinter til streng frost og store mængder sne over det meste af landet. Efter at vinteren slog om, blev der flere steder set trækbevægelser mod syd og sydvest af røde glenter, så meget taler for, at mange er fløjet ud af landet væk fra sne og frost, siger den fynske ornitolog Per Rasmussen, der er artscaretaker for rød glente i Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark.

- Eksempelvis blev der omkring nytår talt 130 røde glenter på Fyn, men under tællingen forgangne weekend blev der kun registreret 65 glenter på hele øen. På Djursland sås der også væsentligt færre røde glenter end tidligere. For eksempel blev der kun talt 8 røde glenter i området ved Skandinavisk Dyrepark, som tidligere har budt på omkring 100 glenter, siger Per Rasmussen.

Flest i Danmarks østlige egne

Rundt regnet 100 ornitologer deltog i den landsdækkende glentetælling, som DOF BirdLife gennemførte for tiende år i træk.

Et halvt hundrede lokaliteter i Danmark huser i reglen rød glente i januar, hvor mange af fuglene samles til kollektiv overnatning.

Langt de fleste røde glenter blev i weekenden talt i Vestsjælland og Storstrømsområdet, mens Østjylland og Sydøstjylland tilsyneladende var blevet rømmet af mange af de fugle, som opholdt sig på disse egne i december.

Det er primært nær rovfuglenes sovegemakker, at man får det bedste overblik over artens antal i leveområderne i de mørke måneder. Ud på eftermiddagen stimler glenter fra alle verdenshjørner sammen, mens de forbereder sig på at gå til ro i en mindre gruppe træer. Det er denne flokadfærd, der gør det muligt for ornitologer at få præcise tal på fuglene, når man vel at mærke finder rovfuglenes foretrukne sovesteder.

Den røde glente er en ådselæder, som helst holder til i et kuperet terræn, hvor småskove veksler med dyrkede marker og husdyrhold. Det er kendt, at mange danske glenter søger føde langs motorveje og stærkt trafikerede landeveje, hvor biltrafikken dagligt serverer døde dyr og fugle til ådselæderne.

Yderligere oplysninger:

Per Rasmussen, artscaretaker for rød glente i DOF BirdLife
Tlf. 27 11 37 13
Email: vandmoellen@gmail.com

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00