På udkig efter røde rovfugle i en både hvid og grøn vinter   

torsdag 4. januar 2024
De seneste dage er Danmark blevet delt i to med snefald mod nord og regn mod syd og øst. Spørgsmålet er, hvordan den røde glente reagerer i en vægelsindet vinter. Den kommende weekend vil ornitologer landet over spejde efter røde glenter i og omkring rovfuglenes overnatningspladser
af Jan Skriver

 Rod glente foto Jan SkriverDe senere år har der tegnet sig et mønster af, at et stigende antal af de erfarne og veletablerede glentepar bliver i deres danske yngleområder, så de tidligt på foråret kan hævde territorium og indlede deres ynglesæson. Foto: Jan Skriver (rød glente).

Vinteren har indtil nu været en vægelsindet størrelse med perioder med tocifrede frostgrader om natten og perioder med op imod tocifrede varmegrader om dagen.

Spørgsmålet er nu, hvordan Danmarks røde glenter har reageret på det skiftende vintervejr. Det er tidligere set, at røde glenter flyver sydpå i perioder med kulde og sne.

- Vi ved, at udbredt snedække kan sætte gang i rovfuglenes trækbevægelser mod sydvest til mildere egne. Det lader dog ikke til, at Danmarks glenter flygtede fra de hårde frostgrader og sneen, vi havde i december. Omkring årsskiftet var der glenter over det meste af landet. Meget tyder på, at der er ganske mange glenter netop nu i den danske midvinter trods det, at vinteren viste tænder for nogle uger siden. Og på det seneste er der talt en flok på cirka 160 overnattende glenter ved Sørninge øst for Tissø på Vestsjælland. Spørgsmålet er, om glenterne i den nordlige del af Jylland reagerer på det snefald og de frostgrader, der deler landet i denne uge, siger den fynske ornitolog Per Rasmussen, der på vegne af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) BirdLife holder talmæssigt styr på Danmarks røde glenter.

Sidste år på denne årstid talte danske ornitologer 759 røde glenter i det danske landskab. Det var dengang ny rekord for en midvintertælling.

- Det er umuligt at sige, om der er lagt op til en ny rekord. Vejret vil helt sikkert spille en afgørende rolle for resultatet, hvis det bliver umuligt at tælle op mange steder i Jylland, og hvis regn østpå i landet får fuglene til at blive siddende længe på deres overnatningspladser, siger Per Rasmussen.

Flest glenter i egne mod øst

DOF’s glentetællere vil den kommende weekend koncentrere sig om at overvåge de lokaliteter, der traditionelt huser overnattende glenter. Generelt kan der ses glenter overalt i Nordøstjylland, Østjylland og på øerne. Kun den nordvestligste og vestlige del af Jylland er stort set uden glenter om vinteren.

- Hvis man tjekker DOFbasen, kan man pejle sig ind på de bedste glenteområder. Hvis ikke glenterne opholder sig i præcis det skovområde, hvor de måske blev set sidste vinter, bør man tjekke nabolaget. Rovfuglene har det med at skifte sovepladser fra sæson til sæson. For eksempel kan vi se, at glenterne de senere år har vekslet en del mellem sovepladser på Djursland, siger Per Rasmussen, der med hjælp fra rundt regnet 100 erfarne feltornitologer vil samle det nationale glentetal efter tællingen.

De senere år har der tegnet sig et mønster af, at et stigende antal af de erfarne og veletablerede glentepar bliver i deres danske yngleområder, så de tidligt på foråret kan hævde territorium og indlede deres ynglesæson.

I reglen er det en fordel at droppe trækket sydpå, så glenterne undgår risikomomenter på rejsen.

Yderligere oplysninger:

Per Rasmussen, DOF’s artscaretaker for rød glente
Tlf. 27 11 37 13
Email: vandmoellen@gmail.com

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) BirdLife
Tlf. 33 28 38 00