Ornitologer: Drop krudtet eller hold det til nytårsaften

onsdag 27. december 2023
Hvis der skal fyres nytårskrudt af, så hører det til nytårsaften, ikke alle andre aftener, mener DOF BirdLife. Ornitologerne glæder sig over en mulig begrænsning af nytårsfyrværkeriet, men opfordrer til at nøjes med krudt på årets sidste aften.
af Anton Gundersen Lihn

Unavngivet 2Fugle bliver påvirket kraftigt af fyrværkeri, derfor bør det begrænses eller droppes helt, mener DOF BirdLife. Foto: DOF BirdLife.

Mindre brag, knald og bang omkring nytår er godt nyt for fuglene. Derfor er det positivt, at regeringen i det nye år vil fremsætte et lovforslag om at begrænse det tidsrum, hvor man må fyre fyrværkeri af omkring nytårsaften.

- Fyrværkeri har alvorlige negative konsekvenser for vilde fugle og især trækfugle. Det viser forskning fra både ind og udland. Derfor er vi rigtig glade for, at man nu forsøger at begrænse nytårskrudtet. Men vi ser gerne en endnu skrappere begrænsning, siger Knud Flensted, der er biolog i DOF BirdLife.

I dag er det tilladt at fyre nytårskrudt af fra den 27. december til og med 1. januar, altså seks hele døgn. Med det kommende lovforslag skal det tidsrum skrumpes.

En nat med krudt er rigeligt

Fra nytåret 2024/2025 skal det bare være tilladt at fyre krudt af i to døgn – den 31. december og den 1. januar.

Men selvom det er positivt, at der bliver skåret fire døgn af affyringsperioden, så er to hele døgn stadig et alt for stort tidsrum med voldsomme forstyrrelser af fugle og andre vilde dyr, mener DOF BirdLife.

- Det er især om natten, hvor de vilde fugle og dyr hviler og har brug for ro, at forstyrrelserne er allermest problematiske. Og inden for de tilladte 48 timer med nytårskrudt og -knald, er der reelt tre nætter, hvor fuglene kan blive skræmt med brag og bang, siger Knud Flensted.

Derfor opfordrer DOF BirdLife, i et høringssvar til Sikkerhedsstyrelsen, til at affyringen af nytårsfyrværkeri forbydes eller som minimum begrænses til bare en enkelt nat - nytårsnat.

”DOF BirdLife forslår, at perioden afgrænses til maksimalt den 31. december kl. 15:00 til den 1. januar kl. 6:00 (i alt 15 timer),” skriver DOF BirdLife i sit høringssvar.

- Hvis der skal fyres nytårskrudt af, så skal det være nytårsaften og kun nytårsaften, ikke alle andre aftener. På den måde begrænser man skaderne på naturen, fugle- og dyrelivet, så godt det er muligt, så længe man fortsat må skyde krudt af, siger Knud Flensted.

Mange problemer med fyrværkeri

Sidste år præsenterede blandt andre Institut for Ecoscience (DCE) ved Aarhus Universitet nogle opsigtsvækkende resultater af et forskningsprojekt. Ved hjælp af GPS-trackere på gæs undersøgte forskerne fuglenes adfærd omkring nytårsaften og registrerede voldsomme reaktioner, når nytåret blev skudt ind.

Data fra de 347 gæs viste blandt andet, at nytårskrudtet forstyrrede fuglene og fik dem til at hvile to timer mindre og flyve op til 500 km længere end på nætter uden fyrværkeri.

Forstyrrelsen af fuglene er alvorlig nok i sig selv, men der er flere gode grunde til at droppe den omfattende brug af fyrværkeri.

Både produktionen og affyringen af fyrværkeri udleder store mængder CO2 og forurener miljøet med blandt andet tungmetaller og store mængder affald. Dertil kommer også de mange fyrværkeriulykker, der hvert år rammer mennesker og materiel.

Yderligere oplysninger:

Knud Flensted, biolog, DOF BirdLife
Tlf. 21 24 22 75

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) / BirdLife Danmark
Tlf. 33 28 38 00