Skovsnepperne kommer frem efter kulde og sne

torsdag 7. december 2023
De senere dage er der observeret ekstraordinært mange skovsnepper over det meste af Danmark. Skovens godt camouflerede vadefugl hører normalt til de mest sky nataktive fugle i den danske natur, men vintervejret har tvunget mange skovsnepper frem i det fri i dagslys.
af Jan Skriver

 Skovsneppe i sne med tovejr pa vej foto Jan SkriverDer yngler blot et par tusinde skovsnepper i Danmark. Men som trækfugl er arten en af de mest talrige gæster i det danske landskab. Foto: Jan Skriver (skovsneppe).

Skovsneppen færdes i reglen i ly af natten på enge og græsmarker, hvor den stikker sit følsomme næb i den bløde jord på jagt efter sin føde af orme, insekter og snegle. De senere uger har frostgrader døgnet rundt og store snemængder lagt låg på skovsneppens åbne spisekamre i fugtige engområder, skove og på marker.

Mange snepper må derfor af bitter nød søge ud i vejrabatter, grøfter eller andre alternative lokaliteter, der er tøet en smule op. En del søger ligefrem ind i byområder i haver eller på kirkegårde, så usædvanligt mange danskere har i disse uger en sjælden mulighed for at få nærkontakt med troldfuglen, som skovsneppen kaldes.

Tog chancen og droppede trækket

- Frem til omkring midt i november var efteråret ekstremt mildt, men så slog kulden til med tocifrede frostgrader. Mange skovsnepper var på grund af det lune efterår formentlig blevet i Danmark for at overvintre i stedet for at trække til Frankrig og England sidst på efteråret, siger Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF) BirdLife.

- Det er mange af disse skovsnepper, som på det seneste er kommet frem fra skovene, fordi de er tvunget til at søge føde selv i dagtimerne. Mange søger derfor til vejrabatter eller ind i haver for at finde føde, selv i dagslys. I det hele taget optræder skovsnepperne ofte på usædvanlige lokaliteter under de vejrforhold, vi har haft de senere uger, siger han.

Skovsneppe 30dageKortet viser det største antal individer af skovsneppe set på en dag per lokalitet fra den 8. november til 7. december 2023. Find kortet med aktuelle data og meget andet på Danmarks Fugle. Kilde: DOFbasen.

Det sker, at der i løbet af vinteren kommer et ekstra rykind af skovsnepper, hvis vinterkulden for alvor indfinder sig nordpå i Skandinavien.

Skovsneppen er kendt for at kunne tilbagelægge etaper på op imod 600 kilometer i løbet af et døgn, hvis vejrliget tvinger den til det.

Talrig, men godt skjult skovfugl

Skovsneppen er en af Europas talrigeste vadefugle, men de færreste mennesker udover jægerne har oplevet en skovsneppe tæt på.

De fleste snepper flyver nemlig bogstaveligt talt hurtigt hen over hovedet på os, når efterårstrækket sender de fleste af fuglene længere mod sydvest end Danmark.

Bestanden af skovsnepper i Nordeuropa og østpå i Rusland skønnes at tælle mellem 10 og 25 millioner individer om efteråret. Der er godt med spændvidde i skønnet, for skovsnepper er umulige at tælle præcist, og bestandene kan variere fra år til år alt efter ynglesæsonens rigdom af føde.

Allerede i marts begynder skovsnepperne deres forårstræk mod nord og øst. Forårets første mildning kan være signalet til afgang.

Yderligere oplysninger:

Knud Flensted, biolog, DOF BirdLife
Tlf. 21 24 22 75

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) BirdLife
Tlf. 33 28 38 00