Ornitologer ærgrer sig over aflivning af ambitiøs sprøjtegiftlov

lørdag 25. november 2023
EU-parlamentet slagter det hidtil mest visionære forslag til regulering af pesticider. Ornitologer er bestyrtede.
af Henrik Wejdling

4 Voksen og ung vibe. Gentofte So 150619. Fotograf Heidi Quist 1200Det blokerede lovforslag ville først og fremmest have halveret både mængden og farligheden af pesticider i EU. Det havde blandt andet været en fordel for fugle, fordi pesticiderne direkte eller indirekte fjerner fødegrundlaget. Foto: Heidi Quist (vibe).

Lærkesangen forstummer, insekterne forsvinder i et uhørt tempo, og mere end hver anden aktive drikkevandsboring i Danmark er forurenet med pesticider.

Alligevel valgte EU-Parlamentet ved en afstemning onsdag at afvise EU-Kommissionens til dato mest visionære forslag til regulering af pesticider.

Det skete efter en kaotisk afstemning, hvor det var lykkedes de store naturfjendske grupper i parlamentet at udvande forslaget til ukendelighed, hvorefter både modstandere, men også en del tilhængere af det oprindelige forslag, gjorde kort proces.

- Det er dybt beskæmmende, helt ubegribeligt og ganske ude af trit med virkelighedens akutte udfordringer, siger formand for DOF BirdLife, Egon Østergaard.

- Vi betragtede ellers forslaget som et kvantespring i retning mod en stærkt påkrævet opstramning af brugen af pesticider. Det ville først og fremmest have halveret både mængden og farligheden af pesticiderne, og forbudt brugen i særligt følsomme områder. Det havde i sig selv været en kæmpe fordel for de mange fugle, der i dag påvirkes af pesticidforbruget, som direkte eller indirekte fjerner fødegrundlaget for fuglene. Men som også selv i små mængder fortsat påvirker blandt andet fuglenes reproduktionsevne, orienteringsevne og evne til at søge føde, siger Egon Østergaard.

Pesticider fjerner naturens små hjælpere

DOF BirdLife mener, at det på sigt er en blindgyde at basere landbrugsproduktionen på brug af pesticider. De skal i stedet erstattes af biologisk kontrol med skadevoldere samt en langt mere effektiv bestøvning. Og også her, ville det nu saboterede forslag, have udgjort en kæmpe håndsrækning, mener Egon Østergaard.

- Det ville have bidraget til at sikre økologisk infrastruktur i landskabet. En infrastruktur, som rovinsekter, skadedyrssnyltere, ukrudtsfrøædere og bestøvere kunne have betjent sig af. Deres virke ville have reduceret behovet for pesticider – alt akkompagneret af lærkesang, vibeskrig og kvidrende svaler. Som det er nu, sker der præcis det modsatte: Pesticiderne fjerner naturens små hjælpere – og så bliver der brug for endnu flere pesticider – en skrue uden ende, siger Egon Østergaard.

Nedslagtningen af Kommissionens forslag indebærer, at Danmark ikke kan forvente nogen hjælp fra EU til at stoppe forureningen af vores drikkevand med pesticider.

Det aktualiserer behovet for på nationalt plan at udpege grundvandsparker, hvor vand fra overfladen kan sive ned til grundvandet, uden at det forurenes – og hvor der samtidigt bliver plads til lærkesang og vibeskrig.

DOF BirdLife er mere end parat til at gå ind i arbejdet med udpegning af sådanne grundvandsparker.

Yderligere oplysninger:

Egon Østergaard, formand DOF BirdLife
Tlf. 31 16 20 30

Henrik Wejdling, naturpolitisk udvalg DOF BirdLife
Tlf. 51 26 90 56

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) BirdLife
Tlf. 33 28 38 00