DOF BirdLife glæder sig over nye anbefalinger fra Biodiversitetsrådet

torsdag 23. november 2023
Der er fyldt med guldkorn til regeringen i Biodiversitetsrådets nye årsrapport, mener DOF BirdLife.
af Anton Gundersen Lihn

Ederfugle April Gedser 2008 JensEriksen 7150Ederfuglen er en af de arter, der vil komme til at nyde godt af den strengt beskyttede natur, hvis regeringen vælger at følge anbefalingerne fra Biodiversitetsrådet og DOF BirdLife. Foto: Jens Eriksen (ederfugl).

Der er håb for, at vi kan vende tabet af biodiversitet, hvis regeringen følger anbefalingerne fra Biodiversitetsrådets årsrapport, der netop er præsenteret i dag.

Det drejer sig ikke mindst om anbefalingerne til en kommende biodiversitetslov og konkrete mål om beskyttelse og genopretning af naturen i Danmark.

DOF BirdLife glæder sig særligt over, at Biodiversitetsrådet deler foreningens holdning til aktiviteter i strengt beskyttet natur, siger Hans Meltofte, der er DOF BirdLifes medlem af Dialogforum for Biodiversitet.

- Strengt beskyttet natur bliver den mest vidtgående beskyttelse, naturen kan få. En beskyttelse som ingen dele af den danske natur har nydt hidtil. Derfor er vi i DOF BirdLife helt enige med Biodiversitetsrådet i, at jagt og fiskeri selvfølgelig ikke hører til i de områder, hvor naturen skal have den allerbedste beskyttelse til gavn for vores mest sårbare arter. Det er vi selvfølgelig meget glade for, siger Hans Meltofte.

I forlængelse heraf mener DOF BirdLife ligesom andre grønne organisationer i Det Grønne Kontaktudvalg, at der tillige bør etableres refugier for særligt følsomme ynglefugle indenfor de strengt beskyttede områder, hvor adgang ikke er tilladt i dele af eller hele året, så for eksempel den sky sorte stork får en chance for at vende tilbage som dansk ynglefugl.

DOF BirdLife har sammen med 18 grønne organisationer udsendt en fælles reaktion på Biodiversitetsrådets årsrapport. Læs hele reaktionen her.

Yderligere oplysninger:

Hans Meltofte, formand for naturpolitisk udvalg i DOF BirdLife og medlem af Dialogforum for Biodiversitet.
Tlf. 29 88 92 78

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) BirdLife
Tlf. 33 28 38 00