Flok på over 700 traner overnatter i Jylland: Flere og flere traner flokkes i Vestdanmark

fredag 22. september 2023
Traner, der har ynglet i Danmark, holder om efteråret i stigende omfang til i hovedlandet, hvor de efter dagens fouragering samles på særlige lokaliteter for at overnatte kollektivt
af Jan Skriver

 Tranepar soger fode foto Jan SkriverDen danske ynglebestand af traner er blevet så stor, at der nu kan ses hundredtallige flokke af indfødte traner i Jylland. Foto: Jan Skriver.

De senere år er en ny forestilling på naturscenen trådt frem i Jylland, nemlig hundredtallige flokke af traner, der mødes til fælles overnatning på steder med fred og uden fjender.

Om dagen fouragerer tranerne ofte i mindre flokke på høstede marker af korn, majs eller kartofler, men ud på eftermiddagen stimler de sammen i større flokke og flyver mod deres nattesæder.

- I de senere år er den danske ynglebestand blevet så stor, at der nu kan ses traneflokke ikke blot på Sjælland og over den østlige del af landet, hvor efterårstrækket af svenske traner går mod syd. Særligt i Jylland optræder hundredtallige flokke af indfødte traner, som samles i sensommeren og overnatter kollektivt det meste af efteråret, siger ornitologen Sten Nielsen, der for Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i mange år har samlet data for udviklingen i den danske bestand af traner.

 Morgentraner pa vej ud efter nattesaedet foto Jan SkriverMorgentraner på vej ud efter nattesædet. Foto: Jan Skriver.

Tranetræf på Den jyske Halvø

I løbet af september bliver der registreret store antal traner i det jyske. Det skyldes primært større ansamlinger på overnatningspladser i Store Vildmose i Vendsyssel, Vejlerne i Han Herred, Lille Vildmose i Østhimmerland, Randbøl Hede syd for Billund og Gl. Hviding og Råhede Vade i Vadehavet.

Tranekort 22 09 2023
Kortet viser det største antal individer af trane set på en dag per lokalitet fra den 24. august til 22. september 2023. Find kortet med aktuelle data og meget andet på Danmarks Fugle. Kilde: DOFbasen

- Aldrig tidligere har vi optalt så mange traner på samme tid i Jylland. En særlig stor flok på over 700 fugle er midt i september talt i Vejlerne, og i de nordjyske vildmoser er der observeret flokke på omkring 200, mens Vadehavet har haft 441 traner til overnatning på Råhede Vade. På Randbøl Hede er flere end 300 overnattende traner observeret i september. Fuglene stimler i reglen sammen et par timer før solnedgang, og efter overnatningen flyver de omkring daggry igen ud i terrænet og fordeler sig i mindre flokke på jagt efter føde, siger Sten Nielsen.

Traneflokke er ikke kun et hyppigere efterårsfænomen, flere og flere af de store fugle bliver på eller nær hjemmefronten om vinteren.

Den store tranerejse er aflyst

- Engang for ikke så mange år siden fløj alle Nordvesteuropas traner til Frankrig og Spanien og krydsede derefter Middelhavet for at holde vinter i Nordafrika. Det mildere klima i Nordeuropa og den øgede dyrkning af majs har betydet, at fuglene vælger at overvintre i flere lande mod nord, hvor de nu om dage kan finde føde nok. Dermed slipper de for den farlige rute over Middelhavet, og øger på den måde deres overlevelse, siger Sten Nielsen.

 Udsnit af traneflok pa 147 Lille Vildmose foto Jan SkriverDer er ikke tidligere optalt så mange rastende traner på samme tid i Jylland. En særlig stor flok på over 700 fugle er midt i september talt i Vejlerne. Her ses en del af en flok på 147 traner. Foto: Jan Skriver.

Flere af de jyske traneflokke vil formentlig blive i hovedlandet det meste af november. Vinterens vejrlig er den afgørende rejseleder. Hvis vinteren bliver grøn og mild, vil flere traneflokke droppe trækket og overvintre. Hvis ikke i Danmark så i Tyskland eller Frankrig. Afrika er yt.

Tendensen går i retning af, at den store tranerejse i stigende grad bliver aflyst.

Yderligere oplysninger:

Sten Nielsen, ornitolog
Tlf. 25 53 23 57

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00