Stormsvale ringmærket i Skagen aflæst i Sydnorge

torsdag 3. august 2023
For første gang nogensinde er en dansk ringmærket lille stormsvale blevet aflæst. Aflæsningen sætter en streg under, at de blot stærestore stormsvaler er havets hurtige maratonflyvere.
af Jan Skriver

Der spejdes efter stormsvaler ved midnatstide foto Simon S. ChristiansenStormsvalerne bliver fanget og ringmærket om natten. Foto: Simon S. Christiansen.

28. juli klokken 01 fløj en lille stormsvale i et ringmærkningsnet, der var sat op på kysten ud for Skagen Fuglestation ved Det grå Fyr. Den blev straks ringmærket og kort efter sluppet fri.

Kun to døgn senere blev fuglen fanget på den norske fuglestation på øen Utsira, der i fugleflugtslinje ligger 377 kilometer fra Skagen.

- Da stormsvaler flakker meget omkring på havet og sjældent flyver over land, har fuglen helt sikkert fløjet væsentligt længere. Og den har tabt godt to gram under sin flyvning, siger Simon S. Christiansen, der er naturvejleder og forstander på Skagen Fuglestation, der bliver drevet af Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Da stormsvalen blev fanget i Skagen, vejede den 27,6 gram, da ringmærkerne på Utsira vejede den, sagde vægten 24,9 gram.

Otte stormsvaler fanget indtil nu

I august 2021 lykkedes det for første gang i Danmark Skagen Fuglestation at fange en stormsvale til ringmærkning med tilladelse fra Ringmærkningen, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet. Det år blev i alt tre stormsvaler fanget nær Danmarks nordspids.

Også i 2022 gik der stormsvaler i nettet, to lille stormsvale og en stor stormsvale. 28. juli i år blev der så fanget to af de små havfugle, der ligesom flagermus færdes i ly af natten.

Erfaringer fra Sydnorge og vestkysten af Sverige har vist, at der kan fanges og ringmærkes lille stormsvale udenfor de kendte ynglelokaliteter i sensommeren. Det er strejfende ikke-ynglende fugle, der på den måde bliver ringmærket.

På Utsira er der ringmærket flere end 1.500 lille stormsvale, og 170 af dem er genfundet. Ringmærkningen har dokumenteret, at stormsvaler kan blive meget gamle. Aldersrekorden for arten i Europa er 33 år.

Først blæst, så vindstille

Skagen Fuglestation vil fortsat forsøge af fange stormsvaler i august, og projektet vil også finde sted i sensommeren 2024.

- Flere faktorer skal falde i hak, før der er udsigt til stormsvaler tæt på land i Skagen. Dels skal der have været blæst fra vest nogle dage, dels skal vinden efterfølgende løje helt af. Kraftig blæst får ofte stormsvaler til at flyve tæt på vestkysten af Jylland og videre ind i Kattegat. Når fuglene så er på vej tilbage mod Nordsøen, kan de med lyd lokkes tæt på land, fortæller Simon S. Christiansen.

Fangsterne af lille stormsvale i Skagen finder sted på kysten ud for Det Grå Fyr og Skagen Fuglestation på bare 30 meter net.

Nyt lys over nattens flugt

Projektet med ringmærkning af lille stormsvale har blandt andet til formål at finde ud af, hvor de fugle, der optræder i Danmark, kommer fra, og hvor de skal hen. Der er generelt en høj genmeldingsprocent på lille stormsvale i Nordatlanten, og en af de tre fugle fanget i Skagen i 2021, var således ringmærket i Norge.

Lille stormsvale ringmaerket i Skagen foto Simon S. ChristiansenEn lille stormsvale, der er ringmærket ved Skagen Fuglestation. Foto: Simon S. Christiansen.

Det er også håbet, at ringmærkningen på Skagen Fuglestation kan hjælpe til at belyse, hvilke kolonier de dansk ringmærkede fugle etablerer sig i, når de bliver kønsmodne.

I Danmark inklusive søterritoriet er der genfundet to små stormsvaler, som var ringmærket i udlandet, oplyser Jesper Johannes Madsen fra Ringmærkningsadministrationen, Statens Naturhistoriske Museum. Begge fugle stammer fra Shetlandsøerne. Den ene var ringmærket som unge 8. september 1996 og blev genfundet 7. oktober 1996 på Danfeltet i Nordsøen. Den anden var ringmærket som voksen 9. juli 1996 og blev genfundet på Rømø 5. oktober 1999, oplyser Ringmærkningen.

Yngler først som femårige

På Færøerne, Shetlandsøerne og i Norge er der ringmærket tusinder af lille stormsvale i ynglekolonierne, hvor de voksne er lette at fange, når de ankommer til deres redehuller mellem sten og klipper på fuglefjelde for at fodre unger.

Enkelte stormsvaler har også haft GPS-sender på, så man kender en del til fuglenes trækmønstre og adfærd gennem året.

- Lille stormsvale bliver først ynglemoden i en alder omkring fem år. De helt unge stormsvaler tilbringer deres tid på havet syd for Irland og Storbritannien eller ud for Portugal, mens fugle i deres tredje kalenderår drifter mere omkring formentlig for at finde et sted, hvor de kan yngle årene efter. Det er tilsyneladende immature (umodne, red.) fugle, som vi kan fange i Skagen, siger Simon S. Christiansen.

Søger føde langt fra hjemmet

En ynglende lille stormsvale med GPS-sender fra Shetlandsøerne viste sig at fouragere i en radius af 110 kilometer fra sit redested.

Og en anden fløj hele 400 kilometer væk fra reden, inden den samme døgn vendte tilbage efter et visit i Vestnorge. Stormsvaler er ganske mobile havfugle, der dog næppe vil udvide deres yngleområde til de flade danske kyster.

- Hirsholmene i Kattegat er med sine mange stenkyster formentlig den eneste realistiske lokalitet, hvor lille stormsvale kan yngle, men jeg tror ikke, at arten nogensinde vil blive dansk ynglefugl. Vi må nøjes med gæster på strejftog efter føde, siger lederen af Skagen Fuglestation.

Læs mere om genfundet af stormsvalen på Netfugl.dk.

Yderligere oplysninger:

Simon S. Christiansen, forstander og naturvejleder, Skagen Fuglestation
Tlf. 40 21 73 14
Email: ssc@dof.dk

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00