Døde fugle og dyr skal fremover undersøges i København

fredag 14. juli 2023
Fra 1. juli kan man ikke længere aflevere faldvildt til obduktion i Aalborg og Esbjerg. Københavns Universitet har overtaget opgaven med at undersøge dødfundet vildt, enten der er tale om havørne, viber, mårhunde, oddere eller hvaler.
af Jan Skriver

 Havorn skal obduceres foto Jan SkriverRovfugle bliver røntgenfotograferet og tjekket for hagl i kroppen, hvis man mistænker, at de er ulovligt skudt. På billedet her gøres en havørn klar til obduktion. Foto: Jan Skriver. 

Fra 1. juli 2023 har Københavns Universitet overtaget opgaven med at undersøge vilde dyr og fugle, som borgere har fundet i naturen.

Fødevareministeriet og Miljøministeriet har lavet en aftale med Københavns Universitet om at overvåge sundheden i de danske vildtbestande i faldvildtordningen, der giver alle danskere mulighed for gratis at indlevere en død fugl eller et dødt dyr til nærmere undersøgelse.

Det handler om at høste ny viden om den generelle sundhed blandt vilde fugle, når en havørn, en musvåge eller en vibe bliver skåret op og får tjekket deres indre organer. Havde de sygdomme, eller var de påvirket af gifte eller parasitter? Faldvildtordningen stræber efter at give svarene.

Den danske Faldvildtordning har eksisteret siden 1932, og er verdens ældste af sin slags. Obduktionerne har givet nyttig viden om en lang række vildtsygdomme og dødsårsager blandt fugle og dyr i vores natur.

Hvert år obduceres et sted mellem 800 og 1.000 fugle og dyr fordelt på et halvt hundrede arter som et led i Faldvildtordningen.

Obduktionerne giver et billede af vilde fugles og dyrs generelle sundhedstilstand. Og måske får undersøgelserne advarselslamper til at blinke, hvis der er smitsomme sygdomme i omløb.

Alle døde fugle og dyr får et generelt sundhedstjek, hvad enten de er blevet skudt, trafikdræbt eller er fundet døde i naturen.

Ørne tjekkes for gift og hagl 

Rovfugle som havørne bliver røntgenfotograferet og tjekket for hagl i kroppen, hvis man mistænker, at de er ulovligt skudt, og hvis der er mistanke om forgiftning, bliver de undersøgt for carbofuran, der er en hurtigtvirkende gift til bekæmpelse af insekter. De senere år har carbofuran krævet adskillige dødsfald blandt ådselædende rovfugle i den danske natur. Hvis undersøgelsen ikke giver udslag for carbofuran, tjekkes rovfuglene yderligere for op imod 400 forskellige gifte.

I perioder med fugleinfluenzaen obduceres fugle først, hvis de er konstateret fri for influenza-virus. Er de døde på grund af fugleinfluenza, destrueres de, og bliver ikke en del af Faldvildtordningens arbejdsopgaver.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) / DOF BirdLife
Tlf. 33 28 38 00