Ny forskning: Landbruget er hovedårsag til fuglenes tilbagegang

mandag 15. maj 2023
Enorme mængder data fra hele Europa sætter en tyk streg under det intensive landbrug som den væsentligste belastning for fuglelivet i Europa. Det er afgørende, at politikerne hæver ambitionsniveauet på naturens vegne for at vende udviklingen, mener DOF BirdLife.
af Anton Gundersen Lihn

Emberiza Calandra Aurelien Audevard 16.9Bomlærken er blandt de arter i landbrugslandet, der tidligere har været talrig i Danmark, men er gået tilbage. Foto: Aure?lien Audevard.

Det intensive landbrug med blandt andet brug af enorme mængder pesticider og gødning er den direkte årsag til voldsomme tilbagegange i de europæiske fuglebestande.

Det bliver slået fast i et nyt samarbejdsprojekt fra det europæiske fugleovervågningssamarbejde (PECBMS), der for første gang vurderer, hvordan almindelige fuglearter har reageret på menneskeskabte belastninger af fuglebestandene på tværs af 28 europæiske lande.

- Et af de vigtigste resultater af undersøgelsen viser den skadelige virkning, landbrugets intensivering har på fuglelivet i hele Europa. Det er også et billede, vi kender fra Danmark, hvor vores egne data fra Punkttællingsprogrammet viser den samme kedelige udvikling for landbrugslandets fugle, som nu er dokumenteret med data fra hele Europa, siger Thomas Vikstrøm, der er biolog i DOF BirdLife og medforfatter til undersøgelsen.

57 procent tilbagegang

Det omfattende datasæt består af overvågning af 170 fuglearter på 20.000 lokaliteter over 37 år. Og resultaterne viser at bestanden af fugle i Europa er faldet med 25 procent, mens fuglebestandene i landbrugslandet er gået tilbage med 57 procent i Europa. Herhjemme er de tilsvarende tal en tilbagegang på 17 procent for alle fugle og 31 procent for fuglene i landbrugslandet.

PNAS illustration beskaret

- I Danmark er det blandt andet vibe, sanglærke, gulspurv og bomlærke, der år for år optræder i stadig mindre antal i vores data. Og det er de samme arter og samme tendenser, der gælder, når man kigger på de samlede europæiske data i projektet, siger Thomas Vikstrøm.

Ifølge projektets konklusioner er det især den øgede brug af pesticider og gødning, der har ført til tilbagegang i mange fuglebestande, især blandt insektædende fugle.

Nødvendigt med handling

Det kalder i høj grad på handling fra både de danske og europæiske politikere, mener Egon Østergaard, formand i DOF BirdLife.

- Resultaterne er ikke overraskende, men det er næsten det mest tragiske. Det gør det bare endnu mere afgørende, at beslutningstagerne begynder at reagere på de utallige vidnesbyrd om, at menneskelige aktiviteter og i særdeleshed det intensive landbrug er godt i gang med at decimere fuglebestandene, siger formanden.

Alle almindelige danske ynglefugle landbrugslandsfugle Data fra det danske punkttællingsprogram viser en tilbagegang for for henholdsvis almindelige danske ynglefugle og fugle tilknyttet landbrugslandet.

Egon Østergaard nævner blandt andet EU’s kommende naturgenopretningslov, som en god redningskrans til naturen med lovens planer om at genoprette 20 procent af Europas natur. Den danske regering har imidlertid valgt en uambitiøs indstilling til loven og forsøger at udvande de ellers gode tiltag for naturen.

Blandt de gode tiltag i forslaget fra EU-kommissionen er krav om at stoppe tilbagegangen for netop fuglene i agerlandet. Danmark og andre EU-lande skal sikre at det såkaldte agerlandsindeks, der følger udviklingen af 22 agerlandsarter bliver øget. Først med 10 procent i 2030, 20 procent i 2040 og endelig 30 procent i 2050.

Intensivt landbrug truer fuglene globalt

Der sker heldigvis enkelte fremskridt, som viser vejen for de tiltag, der skal til for at vende udviklingen. Ved årsskiftet trådte et krav om mindst fire procent brak på landmændenes arealer i kraft i Danmark efter et forslag fra EU.

- Det er netop mere natur i det intensive landbrugsareal, der er brug for. Men det går for langsomt, og intensionerne går ofte op i skåltaler og varm luft. Der skal ske noget konkret derude, og det haster inden lærkesangen helt er væk, siger Egon Østergaard.

Det er ikke første gang omfattende forskningsresultater og data fra fugleovervågning peger på det intensive landbrug som synderen, når fuglenes tilbagegang skal forklares.

I september 2022 udgav BirdLife International sin rapport State of the Worlds Birds 2022, der udkommer hvert fjerde år. Her var en af hovedkonklusionerne, at det intensive landbrug er den største trussel mod fuglene på verdensplan.

Skal udviklingen vendes, skal støtten til landbruget i EU i langt højere grad betinges af, at der leveres mere plads til natur og fugle i og imellem markerne.

Yderligere oplysninger:

Egon Østergaard, formand i DOF BirdLife
Tlf. 31 16 20 30

Thomas Vikstrøm, biolog i DOF BirdLife
Tlf. 33 28 38 22

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) / BirdLife Danmark
Tlf. 33 28 38 00