Guide: Her er fem fugle, du kan opleve lige nu

onsdag 5. april 2023
Oplev det imponerende forårstræk, ynglesæsonen og fuglekoret. Her er en oversigt over fem fugle, du med stor sandsynlighed kan se i din kikkert eller høre, når du er ude i forårslandskabet.
af Jan Skriver og Josefine Buus Jacobsen
Musvage Hirtshals 2010 09 29 Hans Henrik Larsen
I denne tid kan man stort set overalt i landet opleve musvåger kredse over deres territorier. Foto: Hans Henrik Larsen. 

Mange hundreder musvåger trækker i disse uger nordpå for at nå deres ynglepladser i Norge, Sverige og østpå til Finland. Særligt over Nordsjælland og Skagen kan man opleve trækket af rovfugle på dage med termik, opadstigende lune luftstrømme.
Mens musvåger på langfart flyver hen over hovedet på os, er de danske musvåger i fuld gang med deres ynglesæson.
I denne tid kan man stort set overalt i landet opleve musvåger kredse over deres territorier, mens de mjaver højlydt og bekendtgør, at foråret tegner frugtbart. Musvågen er med en skønnet bestand i Danmark på mellem 4.500 og 5.000 ynglepar vores mest almindelige rovfugl.

Fiskeorn20150824SdrJyllandTorbenAndersen10
I april kan man være heldig at opleve fiskeørne ved stort set alle danske søer og fjorde. Foto: Torben Andersen.
 
Der er også højsæson for fiskeørne i luftrummet over Danmark. Hvert forår begiver flere tusinde fiskeørne sig nordpå for at nå deres leveområder primært i Sverige og Finland, for nu er fiskevandene tøet op, så der uden risiko kan styrtdykkes efter fisk.
Hvor musvågerne i reglen samles i kredsende flokke på ganske bestemte træksteder, flyver fiskeørnen som solist over en bredere front. I april kan man være heldig at opleve fiskeørne ved stort set alle danske søer og fjorde.

 
Grastrubet lappedykker 14287197061 4a2d1a3d88 oVilly Pedersen
Man er næppe i tvivl, hvis en sø eller et større vandhul er optaget af gråstrubet lappedykker. Foto: Villy Pedersen.  
 
Ved søerne er de gråstrubede lappedykkere i fuld gang med kurmageriet og kampen om de bedste pladser, hvor de kan bygge deres reder af planter på gyngende grund.
Gråstrubet lappedykker har en af de mest larmende og gennemtrængende stemmer ved de ferske danske vande, og man er næppe i tvivl, hvis en sø eller et større vandhul er optaget af gråstrubet lappedykker.

  Gronsisken foto Jan Skriver 2
 Grønsisken sætter kursen mod nord, hvor nåleskoven er deres domæne. Foto: Jan Skriver. 
 
I bevoksninger af nåletræer eller måske i elleskove kan man fra træernes øverste etage høre knirkende og knitrende stemmer af småfugle. Det er sikkert flokke af grønsiskener. Disse små graciøse finker har ligesom mange rovfugle sat kursen mod nord, hvor nåleskovene er deres domæne. De har holdt vinter sydpå i Europa, og Danmark er om foråret i stor stil transitland for grønsiskener.

 
sangdrossel JL
Sangdroslen ses sjældent, men høres og kendes i stedet for dens smukke klang. Foto: John Larsen. 

Som akkompagnement til forårets overflødighedshorn af trækfugle synger sangdroslen, som man i grunden sjældent ser, da den er sky og årvågen.
Men på naturscenen spiller den beskedent klædte drossel rollen som den måske mest virtuose solist af alle i koret. Tag ud i skumringen en stille aften og lyt i ro og mag til sangdroslen. Dens sang giver forårsstemningen vinger.

Vil du vide mere om forårets fulge, så besøg 'Månedens mest besøgte arter' på Danmarks Fugle HER