Redekasser til vandstære skal øge Danmarks ynglebestand

torsdag 23. marts 2023
Ved åer og bække, hvor strømmen er stærk og vandet rigt på ilt, sidder rundt omkring i Danmark op imod 250 redekasser til vandstære, de fleste i den østlige og sydøstlige del af Jylland. Nu håber Dansk Ornitologisk Forening, der står bag en del af redekasserne, at ynglebestanden af vandstær vil vokse de kommende år.
af Jan Skriver

DSC 6111 Vandstaer Dalsland 27.3 2011 Lauge fastrup Mangel på redesteder og rene, strømrige vandløb med insekter og bunddyr menes at forklare vandstærens ringe antal i Danmark om sommeren. Foto: Lauge Fastrup.

Flere hundrede vandstære fra vores nabolande mod nord holder vinter ved danske vandløb, og snart er der afgang efter end vinterophold i Danmark.

Men flere vandstære må hellere end gerne blive hos os og flytte permanent ind som ynglefugle, hvis det står til Dansk Ornitologisk Forening (DOF), hvis afdeling i Sydøstjylland gør en særlig indsats for at friste vandstæren til at blive helårsbeboer ved de ferske danske vande.

De senere år har kun ganske få par vandstære ynglet i Danmark. For at hjælpe vandstæren som dansk ynglefugl har DOF Sydøstjylland under overskriften ”Hjælp vandstæren” fået snedkereret redekasser specielt designet til arten. Størstedelen af kasserne er sat op i Grejsdalen ved Vejle, Vejle Å og Egtved Å. Vejleområdet er et af kerneområderne for den ustabile bestand af ynglende danske vandstære. 

Indflyvning nedefra, tak

- Så vidt jeg er orienteret, er der sat cirka 250 redekasser op til vandstære de seneste årtier, men mange af disse er blevet optaget af bjergvipstjerter, som faktisk har vist sig at være konkurrenter til vandstæren, når det handler om redepladsen. Vi kan se, at lukkede redekasser, hvor vandstæren flyver op i kassen nedefra, tilsyneladende øger chancen for indflytning. Åbne kasser med indflyvning forfra får ofte bjergvipstjerten til at optage redekassen før vandstæren, siger Nina Rosendahl Larsen, der er DOF’s artskoordinator for vandstær i Projekt Truede og Sjældne Ynglefugle.

Et godt sted til en redekasse til vandstaeren foto Nina Rosendahl LarsenEt godt sted til en redekasse for vandstæren. Foto: Nina Rosendahl Larsen.

Det vil sige, at hun holder et særligt vågent øje med arten og samler oplysninger om dens forekomst og trivsel her i landet.

Nina Rosendahl Larsen, der skrev eksamensopgave om vandstær og vandløbsrestaureringer i Danmark, da hun blev uddannet jordbrugsteknolog med speciale i miljø og natur, påpeger, at vandstæren helst vil yngle ved brusende og iltrige ferske vande.

Skvulp og brus må der til

- I takt med restaureringer af mange danske vandløb er opstemninger blevet fjernet. Det har været til stor gavn for fiskefaunaens fri passage, men det har også betydet, at vandstæren har mistet mulige redepladser. Derfor er der som aldrig tidligere brug for redekasser, der er specielt designet til vandstære og sat op ved strømrige steder, hvor sandsynligheden for indflytning er størst, siger Nina Rosendahl Larsen.

Peter Damgaard til venstre Vilhelm Paulsen og Marianne Fock alle medlemmer af DOF efter opsaetning af redekasser til vandstaere foto Nina Rosendahl LarsenPeter Damgaard (til venstre), Vilhelm Paulsen og Marianne Fock, alle medlemmer af DOF efter opsætning af redekasser til vandstære. Foto: Nina Rosendahl Larsen. 

- Vandstære er tiltrukket af hele miljøet omkring opstemninger, der giver vandfald og larm fra brusende vand. Det er faktisk en fordel for vandstærene, når de har unger, at vandet bruser og larmer, for så kan ungerne ikke høres af eventuelle fjender. Vandstærens unger er meget højlydte. I Norge er det kendt, at vandstære bygger rede bag vandfald, hvor ungerne er i større sikkerhed, fordi de ikke kan høres så tydeligt, siger DOF’s artskoordinator for vandstæren.

Yderligere oplysninger: 

Nina Rosendahl Larsen, DOF’s artskoordinator for vandstær
Tlf. 22 91 36 29

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00