Fem minutter lange fugletællinger giver ny fugleviden

onsdag 1. marts 2023
En ny tællemetode, såkaldte spontantællinger, skal være med til at øge kendskabet til de almindelige fuglearters forekomst gennem hele året i Danmark. Alle med godt kendskab til danske fuglearter kan deltage. Hvor og hvornår er op til den enkelte observatør. Og en tælling varer kun 300 sekunder.
af Jan Skriver

 Hvor udbredt er staeren i dag i Danmark. Spontantaellinger kan vaere med til at give et svar. foto Jan SkriverHvor udbredt er stæren i dag i Danmark. Spontantællinger kan være med til at give et svar. Foto: Jan Skriver. 

Hvornår ankommer de forskellige arter af trækfugle til de forskellige dele af Danmark, og hvor tætte er bestandene af almindelige fuglearter som for eksempel gulspurv, stær og sanglærke i det åbne, dyrkede landskab?

Det er den slags spørgsmål, som en ny tællemetode, der hedder spontantællinger, skal bidrage til at give et svar på over tid.

Fra første marts kan ornitologer melde sig til at lave spontantællinger over det ganske danske land. Tidsforbrug og planlægning er til at overse, for en tælling varer kun fem minutter, og den kan gennemføres overalt, hvor man færdes, enten på en gåtur, en cykeltur eller under et stop i bil på vej fra A til B.

- Tællemetoden vil gøre det muligt at følge de almindelige fuglearter året igennem, og når der er lavet tilstrækkeligt med tællinger, kan der udarbejdes kort over trækfuglenes ankomst hen over Danmark. Også kort over fuglenes tæthed i landet kan tage form, og det kan ske en måned ad gangen, så vi får mere nuanceret viden om de enkelte arters forekomst gennem året, siger Daniel Palm Eskildsen, der er biolog i DOF BirdLife.

Sammen med sin biolog-kollega i DOF Thomas Vikstrøm vil han samle og bearbejde de data, der kommer ud af spontantællingerne.

Overvågning af fugle året rundt

- En af DOF’s fornemste opgaver er at overvåge fuglelivet i Danmark, og spontantællinger kan i høj grad bruges i fremtidige projekter til fugleregistrering. For eksempel kan spontantællinger i stor skala bruges i forbindelse med etablering af de kommende naturnationalparker, hvor man inddrager frivillige til at lave tællinger før og efter parkernes etablering. Et andet eksempel: Hvis en golfbane ønsker at undersøge fuglelivet i lokalområdet nærmere, kan spontantællinger også her give svar på mange spørgsmål om fuglearternes forekomst, siger Daniel Palm Eskildsen, der har erfaring for, at mange af DOF’s frivillige fugletællere har savnet at lave fugleovervågning året rundt.

 Solsorten ma gerne taelles med under spontantaellinger foto Jan SkriverSolsorten må gerne tælles med under spontantællinger. Foto: Jan Skriver. 

- Mange flittige punkttællere vil gerne bidrage med fugletællinger gennem hele året, og det kan de nu ved at melde sig til spontantællingerne. Rundt regnet 500 af DOF’s medlemmer deltager i de årlige punkttællinger, enten det er tællinger i vinterperioden eller i fuglenes yngletid. Vi håber at mindst ligeså mange vil bakke op om spontantællingerne, siger Daniel Palm Eskildsen. 

Belgien er kilde til inspiration

I flere lande i Mellemeuropa udføres fugletællinger, der svarer til de spontantællinger, der nu introduceres i Danmark.

Inspirationen til den ny metode til fugleovervågning i det danske landskab stammer dog især fra Belgien, oplyser Thomas Vikstrøm og Daniel Palm Eskildsen.

I Belgien viste spontantællingerne for eksempel et dyk i antallet af solsorte fra uge 26 i 2017.

Og der blev i en periode fundet mange døde solsorte i landskabet. Det viste sig, at mange af droslerne var ramt af usutu-virus. I 2018 var alt stort set normalt igen.

Spontantællingerne i Belgien viste både dykket i antallet af solsorte og situationen, da forekomsten af solsorte i Belgien på ny var normalt.

På den måde kan spontantællinger være med til at tage pulsen på almindelige fuglearter på alle tider af året.

Indtastning af spontantælling

Vil du hjælpe med at indtaste dine spontællinger sker det bedst ved at bruge den særlige spontantællings-app, som findes på spontan.dofbasen.dk

Du kan også læse mere om spontantællinger på: http://www.dof.dk/fakta-om-fugle/spontantaellinger

 

Yderligere oplysninger: 

Dansk Ornitologisk Forening / DOF BirdLife
Tlf. 33 28 38 00

Daniel Palm Eskildsen, biolog DOF BirdLife
Tlf. 33 28 38 50

Thomas Vikstrøm, biolog DOF BirdLife
Tlf. 33 28 38 22 / 29 70 02 24