Gymnasieelever donerer knap 100.000 kroner til kampen for klima og biodiversitet

fredag 24. februar 2023
Elever på Helsingør Gymnasium har indsamlet 95.700 kroner, der skal arbejde i miljøets og artsrigdommens tjeneste. Via Dansk Ornitologisk Forenings Klima- og Biodiversitetsfond vil pengene gå til genopvækst af fuglerig tropisk bjergskov, en af verdens mest truede naturtyper.
af Jan Skriver

klimafondDOF's Klima- og Biodiversitetsfond har bl.a. gennem årene støttet opkøb af mere end 1.000 hektar truet bjergskov i Ecuador i Sydamerika og i Den Dominikanske Republik i Caribien, der er blandt de rigeste fugleområder i verden.

De drog ud i verden på studierejser og satte hver gang et aftryk på klodens klima. Men nu har eleverne på Helsingør Gymnasium kompenseret for den CO2-udledning, som deres studierejser de seneste tre år har forårsaget, ved at bevilge 95.700 kroner til Klima- og Biodiversitetsfonden i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

- Klimaudvalget på Helsingør Gymnasium, der består af både elever og ansatte, besluttede for år tilbage, at alle skolerejser skal klimakompenseres. Derfor betaler alle elever en klimaafgift, hvis størrelse afhænger af den valgte transportform, fortæller Claus Corneliussen, der er vicerektor på Helsingør Gymnasium.

Han oplever en stor interesse for klima og biodiversitet blandt eleverne på Helsingør Gymnasium, der bakker bredt op om at klimakompensere alle studierejser.

- Der er blandt de unge en øget bevidsthed omkring klima, miljø og biodiversitet på mange niveauer. Vi oplever for eksempel en stigende interesse for studieretninger med biologi på A-niveau. Også en øget elevopbakning til affaldssortering, genanvendelse og kampen mod madspild vidner om et engagement i miljø og klima. Helsingør Gymnasium har desuden i et fælles projekt med nabo-grundskolen fået fondsmidler til etablering af en ”vild med vilje-have”, hvor eleverne fra de to institutioner løbende tæller arter af planter og insekter som et led i undervisningen, fortæller Claus Corneliussen.

Med en tanke på morgendagen

Helsingør Gymnasium fandt, at Dansk Ornitologisk Forening var den mest seriøse og pålidelige samarbejdspartner, når det handler om at bevilge penge til at arbejde i klimakompensationens tjeneste.

Og nu håber eleverne, at DOF vil sikre den mest effektive anvendelse af de 95.700 kroner til at kompensere CO2-effekten af deres studieture ud i verden.

- Vi erkender, at det ikke er muligt helt at undgå udledning af CO2, men vi vil gerne danne vores elever til at tage ansvar for deres handlinger, så vi ikke ødelægger klimaet og sender regningen videre til andre, siger vicerektoren på Helsingør Gymnasium.

Nye bjergskove for millioner

- I DOF er vi meget glade og taknemmelige for den flotte donation fra Helsingør Gymnasium. Siden oprettelsen i 2008 har DOF’s Klima- og Biodiversitetsfond indsamlet 3,4 millioner kroner og bevilget dem til opkøb af degraderet skov i globalt vigtige fugleområder med henblik på optag af CO2 og beskyttelse af områdernes biodiversitet. Det er hidtil blevet til otte projekt i Ecuador og et i Den Dominikanske Republik på omkring 1.000 hektar degraderet skov. Men i realiteten har vi støttet væsentligt mere, idet adskillige af vores bevillinger har udløst tilsvarende bevillinger fra andre fonde, siger Hans Meltofte, der er tovholder for Klima- og Biodiversitetsfonden i DOF.  

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark
Tlf: 33 28 38 00

Hans Meltofte
Formand for naturpolitisk udvalg i DOF og tovholder i foreningens Klima- og Biodiversitetsfond
Tlf: 29 88 92 78

Claus Corneliussen
Vicerektor, Helsingør Gymnasium
Tlf: 49 22 41 00