Med Grenen om bagbord på vej mod fuglefjeldene

fredag 17. februar 2023
Om vinteren er Kattegat et vigtigt spisekammer for alkefugle. De næste uger vil tusinder af alke sætte kursen mod nordvest for at nå ynglepladser på fuglefjelde i Nordatlanten. Da kan man visse dage ved Skagen opleve et spektakulært alketræk, der runder Danmarks nordlige kyster.
af Jan Skriver

 Alke pa traek Grenen foto Knud PedersenForåret er i sigte, og snart går alkens rejse tilbage nordpå mod lyse dage og nætter. Foto: Knud Pedersen. 

I oktober gik det afsted med Grenen og Skagen om styrbord, da alke i tusindtal fra Nordatlanten og Skagerrak fløj østpå og drejede sydpå ind i Kattegat.

I cirka fire måneder skulle de brogede havfugle dykke og fiske gavmilde steder i havet mellem Jylland og Sverige. Måske omkring Læsø, måske ud for Djursland eller længere sydpå nær Samsø eller Sjællands Odde.

Nu er fisketuren i de mørke måneder ved at ebbe ud for alkene, foråret er i sigte, og snart går rejsen tilbage nordpå mod lyse dage og nætter.

I den sammenhæng er Skagen og Grenen et hot spot for oplevelser med alke, der i småflokke haster forbi Danmarks nordligste kyst.

- Forårets store alketræk finder sted fra midt i januar til midt i marts. På de bedste dage kan der ses flere tusinde alke trække forbi Grenen. Alt efter vejrforholdene mere eller mindre tæt på land. Trækket er tit meget koncentreret og uforudsigeligt, så det handler om at ramme de rigtige dage, hvis man vil opleve de store mængder af alke runde Grenen på deres vej mod Nordatlanten, siger Simon S. Christiansen, der er naturvejleder og forstander på Skagen Fuglestation, som bliver drevet af Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Først alke, så træk af lomvier

Observatørerne på Skagen Fuglestation holder fra marts til december dagligt øje med fugletrækket over Skagen og Grenen.

De største trækdage med alke om foråret kan nå op i nabolaget af 3.000 fugle. Således fløj 2.700 alke mod nordvest 16. januar 2023 i løbet af to timer. Kun få dage byder dog på antal over 1.000 alke, der flyver forbi i småflokke, oplyser Simon S. Christiansen  

 Dykkende Alk i klart vand ved Grenen Skagen foto Knud PedersenDe største antal alke registreret i Danmark stammer fra havet ud for Fornæs, hvor der i 1988 og 1989 på vinterdage blev talt cirka 100.000 alke. Her ses en dykkende alk i klart vand ved Grenen. Foto: Knud Pedersen. 

Også lomvier flyver med Skagen om bagbord om foråret, for at nå deres ynglepladser på fuglefjelde mod nord, men i reglen finder deres forårstrækdage sted senere end alkenes. Ofte ses der store antal trækkende lomvier ved Grenen i begyndelsen af april.

Alke ud for Jyllands næsetip

Det er dog ikke kun forårstrækket af alke, der kan præsentere store antal set fra land. Vintermånederne byder ofte på fourageringstræk, hvor alke flyver til og fra deres fiskepladser.

Nord for Grenå er der over havet ud for Fornæs, der er den yderste næsetip af Djursland, flere dage i løbet af denne vinter set tusinder af alke på fourageringstræk, enten fuglene er fløjet nordpå eller sydpå i Kattegat for at fiske.

De største antal alke registreret i Danmark stammer netop fra havet ud for Fornæs, hvor der i 1988 og 1989 på vinterdage blev talt cirka 100.000 alke, som fløj forbi kysten og klinten nord for Grenå.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark
Tlf. 33 28 38 00

Simon S. Christiansen, naturvejleder & forstander på Skagen Fuglestation
Tlf. 40 21 73 14