Fuglekiggerlommer øger sikkerheden under fuglekig i Vejlerne

tirsdag 14. februar 2023
Vejdirektoratet har etableret tre ekstra vigepladser på hovedvej A11 ved Bygholm Vejle - en af Danmarks bedste lokaliteter for engfugle. Fuglekiggerlommerne skal skabe større trafikal tryghed, når der kigges efter kobbersnepper, klyder og tusindtallige flokke af vandfugle klos op ad tæt trafik.
af Jan Skriver

 Den staerkt trafikerede hovedvej A11 lober mellem Bygholm Vejle med Danmarks storste kreaturgraessede engflade og Limfjorden foto Jan SkriverDen stærkt trafikerede hovedvej A11 løber mellem Bygholm Vejle med Danmarks største kreaturgræssede engflade og Limfjorden. Foto: Jan Skriver.

Fortravlede bilister og tunge lastbiler i tusindtal drøner dagligt med op imod 90 kilometer i timen afsted på hovedvej A11 mellem Fjerritslev og Thisted.

Midtvejs ligger Bygholm Vejle, en af de bedst besøgte fuglelokaliteter i Danmark, men det har ofte været en farlig affære at parkere i vejrabatten for at spejde efter fugle på engen.

Fuglekiggeriet er nu blevet mere sikkert i kraft af tre såkaldte ’fuglekiggerlommer’, der er vigepladser, hvorfra der er udsyn over Bygholm Vejle.

- Bygholm Vejle er en publikumsmagnet, da stedet året rundt er garant for store oplevelser med fugle. Da fartgrænsen på strækningen i 2020 blev øget fra 80 til 90 kilometer i timen, blev vigesporet langs hovedvejen smallere, fordi asfaltvejen blev gjort bredere. Det gjorde det ekstra farligt for ornitologer at holde ind i vejsiden og kigge efter fugle, fortæller Henrik Haaning Nielsen, der er ornitolog og konsulent med speciale i fugletællinger. Han står blandt andet for fugleovervågningen i Vejlerne, der er ejet og drevet af Aage V. Jensen Naturfond. 

Bedre udsyn til naturværdier

Derfor tog Henrik Haaning i foråret 2022 initiativ til at kontakte Vejdirektoratet med en opfordring til at etablere tre ekstra vigepladser på udvalgte steder til forebyggelse af trafikfarlige situationer og bedre forhold for besøgende, der vil opleve engens naturværdier.

 Trafikfarligt fuglekiggeri for der blev etableret ekstra vigepladser foto Henrik HaaningTrafikfarligt fuglekikkeri før der blev etableret ekstra vigepladser. Foto: Henrik Haaning. 

Med opbakning fra Egon Østergaard, formand for Dansk Ornitologisk Forening (DOF) BirdLife, Martin Høj Nielsen, lokalformand for DOF Nordvestjylland, Peter Kristensen, lokalformand for DOF Nordjylland, Ib Nord Nielsen, formand for Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling i Thy, og Poul Nystrup, formand for Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN) blev opfordringen sendt afsted til Vejdirektoratet.

Og nu er fuglekiggerlommerne så klar med nye overblik over Bygholm-engen. Ganske vist fortsat med trafikken på sidelinjen, men med øget tryghed under parkeringen. I løbet af de kommende uger vil al trævækst, der kan spærre dele af udsynet fra de nye vigepladser blive fjernet.

Naturscene med ørne på jagt

- Det er en stor gevinst, at man nu kan parkere flere steder i større sikkerhed på Bygholm Vejle. Aage V. Jensen Naturfonds publikumscenter er naturligvis lokalitetens helt store magnet for besøgende, og cirka 100.000 mennesker holder hvert år ind på den store centrale P-plads og besøger udstillingen og fugleskjulet, der giver overblik over den centrale sø på Bygholm Vejle, siger Henrik Haaning.

 Kom hjem med mere star der pa varetransporten. Nu kan man ogsa komme hjem med livet i behold som fuglekigger pa Bygholm Vejle. Henrik Haaning er idemanden bag de trafiksikre fuglekiggerlommer foto Jan SkriverKom hjem med mere, står der på varetransporten. Nu kan man også komme hjem med livet i behold som fuglekigger på Bygholm Vejle. Henrik Haaning er idémanden bag de trafiksikre fuglekiggerlommer. Foto: Jan Skriver.

- Men det er af stor værdi, at man kan holde ind og parkere sikkert tre nye steder og opleve kobbersnepperne, klyderne, rylerne og viberne, der alle yngler på engen i nogle af de største antal i den danske natur. I vinterhalvåret er Bygholm Vejle hjemsted for nogle af Danmarks største koncentrationer af gæs og svømmeænder, og fugleflokkene tiltrækker rovfugle som vandrefalke og havørne, der kan opleves jage over engen. I denne vinter har der for eksempel været talt hele 30 havørne på engen i løbet af en dag. Også større ansamlinger af traner ses i perioder fra hovedvej A11, fortæller Henrik Haaning.

Med de tre nyetablerede vigepladser er der nu fem steder, hvor man ved Bygholm Vejle kan parkere i sikker afstand af trafikken og bedre koncentrere sig om at se på fugle. 

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark
Tlf. 33 28 38 00. 

Henrik Haaning, ornitolog og konsulent 
Tlf. 51 24 49 68