Åben-dør-ordning lukket – DOF BirdLife glæder sig på fuglenes vegne

tirsdag 7. februar 2023
Havvindmølleprojekter og større anlæg til grøn energi skal udspringe af statslig planlægning og ikke af private investorers ansøgninger, der risikerer at kollidere med naturværdier, mener DOF BirdLife.
af Jan Skriver

 Bramgaes pa traek foran vindmoller foto Jan SkriverPlanerne om at etablere en havvindmøllepark ved Omø Stålgrunde i Smålandsfarvandet er ifølge DOF BirdLife et eksempel på, at åben-dør-ordningen kan være et hasardspil med fugle- og naturværdier. Foto: Jan Skriver. 

Vindkraft med møller på land og til havs og andre vedvarende energikilder er vejen frem, mener Dansk Ornitologisk Forening / DOF BirdLife, men der skal grundig, national planlægning til, før lokaliteterne for de store anlæg til grøn energi udpeges og etableres.

Det er nødvendigt med en overordnet, statslig sagsbehandling, før der kan gives grønt lys til havvindmøller eller andre større energianlæg, så der bliver taget de nødvendige hensyn til fugle og naturværdier.

Derfor er DOF BirdLife svært tilfreds med, at Energistyrelsens stiller sagsbehandlingen af havvindmøller og øvrige VE-projekter (projekter med vedvarende energikilder, red.) i bero.

Energistyrelsen vurderer, at tildeling af tilladelser til havvindmølleprojekter og andre VE-projekter under den såkaldte åben-dør-ordning kan være i strid med EU-retten. Derfor skal de EU-retlige spørgsmål nu afklares.

Under åben-dør-ordningen er det ikke staten, der udbyder et energiprojekt og som sikrer, at den nødvendige sagsbehandling med miljøhensyn i baghovedet sættes i værk, men en lang række af private ansøgere, som ønsker at etablere grønne energiprojekter.

Private kan kortslutte planlægning

- Erfaringerne viser, at det ofte giver problemer med natur- og fuglebeskyttelse, når private investorer forsøger at sætte gang i projekter på tegnebrættet, uden at der er gjort nævneværdigt for at vurdere effekten på natur og miljø, siger Knud Flensted, der er biolog og biodiversitetsmedarbejder i Dansk Ornitologisk Forening (DOF) BirdLife.

- Alene i perioden fra april til august 2022 kom der under åben-dør-ordningen 47 ansøgninger landet over om havvindmølleprojekter eller VE-projekter, fordi de geografisk set lå bekvemt og billigt. Men der var ikke taget højde for de trusler, som anlæggene repræsenterede overfor fugle og miljø i de pågældende områder. Løsningen på de storstilede energiprojekter, hvis formål vi kun kan støtte, er statslig planlægning, hvor udvalgte, egnede områder sendes i offentligt udbud. Kun hvis planlægningen er i orden, kan vi opnå den fornødne sikkerhed for, at der bliver taget hensyn til fugle og biodiversitet, siger biologen i DOF BirdLife.

Hasardspil med fugle og natur

Planerne om at etablere en havvindmøllepark ved Omø Stålgrunde i Smålandsfarvandet mellem Lolland og Sydvestsjælland er ifølge DOF BirdLife et eksempel på, at åben-dør-ordningen kan være et hasardspil med fugle- og naturværdier.

Her ansøgte selskabet European Energi A/S om lov til at etablere en vindmøllepark på Omø Stålgrunde, uden at der var taget hensyn til områdets internationale betydning for havdykænder som ederfugl, sortand og fløjlsand.

I vinterhalvåret er Omø Stålgrunde og Smålandsfarvandet hjemsted for mere end en kvart million vandfugle.

I 2021 blev Smålandsfarvandet udpeget som EU-fuglebeskyttelsesområde, og fuglelivet blev sikret. Pointen er, at området aldrig burde have været i spil som havvindmøllepark.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) BirdLife
Tlf. 33 28 38 00

Knud Flensted, biolog, DOF BirdLife
Tlf. 21 24 22 75