Begræns fyrværkeriet omkring nytår eller drop det helt

tirsdag 27. december 2022
Det er bestemt ikke alle, der sætter pris på de næste seks dage, hvor nytårskrudtet brager. Derfor opfordrer DOF BirdLife til, at man begrænser fyrværkeriet til nytårsaften eller helt undlader at fyre af.
af Anton Gundersen Lihn

B0008807 ASHFugle bliver påvirket kraftigt af fyrværkeri, derfor bør det begrænses eller droppes, mener DOF BirdLife. Foto: Albert Steen-Hansen (kortnæbbet gås).

Når nytåret fra i dag lovligt kan skydes ind, og brag, lysglimt og røg i flere dage fylder himlen, så reagerer alt fra vilde fugle til kæledyr med kollektiv panik.

Forstyrrelsen af fuglene er velkendt, og derfor opfordrer DOF BirdLife til, at man begrænser sin brug af fyrværkeri til et minimum. Det kan blandt andet være ved at nøjes med at fyre af i en kort periode på selve nytårsaften og undlade fyrværkeri i alle de seks dage fra den 27. december til 1. januar, hvor det ellers er tilladt.

Allerbedst vil det være at droppe nytårsfyrværkeriet fuldstændigt, mener DOF BirdLife.

Voldsomme reaktioner fra gæs

Et af de seneste eksempler på nytårsfyrværkeriets konsekvenser for fugle er de opsigtsvækkende resultater af et forskningsprojekt fra blandt andet Institut for Ecoscience (DCE) ved Aarhus Universitet.

Ved hjælp af GPS-trackere på gæs undersøgte forskerne fuglenes adfærd omkring nytårsaften og registrerede voldsomme reaktioner, når nytåret blev skudt ind.

Data fra de 347 gæs viste blandt andet, at nytårskrudtet forstyrrede fuglene og fik dem til at hvile to timer mindre og flyve op til 500 km længere end på nætter uden fyrværkeri.

Forstyrrelse, forurening og ulykker

Forstyrrelsen af fuglene er alvorlig nok i sig selv, men der er flere gode grunde til at droppe den omfattende brug af fyrværkeri.

Både produktionen og affyringen af fyrværkeri udleder store mængder CO2 og forurener miljøet med blandt andet tungmetaller og store mængder affald. Dertil kommer også de mange fyrværkeriulykker, der hvert år rammer mennesker og materiel.

I 2020 lykkedes det et borgerforslag om fyrværkeri til private at samle de nødvendige 50.000 underskrifter. Men ved behandlingen i Folketinget stemte et flertal imod forslaget om forbud mod salg af fyrværkeri til privat brug.

Fyrværkeri kan også udgøre et problem for fugle og andre vilde dyr uden for nytårssæsonen, når der ved forskellige lejligheder gives særtilladelser til affyring af fyrværkeri.

DOF opfordrer til at de kommunale beredskaber er mere tilbageholdende med at udstede tilladelser til fyrværkeri uden for sæsonen, især i yngletiden.

Yderligere oplysninger:

Knud Flensted, biolog, DOF
Tlf. 21 24 22 75

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00