Banebrydende naturlov på vej i EU: Danmark skal forsøge at hæve ambitionerne

tirsdag 20. december 2022
EU-Kommissionen foreslår genopretning af natur på 20 procent af EU's land- og havareal. Men nu kommer loven til at møde modstand i ministerrådet. Derfor skal Danmark holde fast og forsøge at hæve ambitionerne i loven, mener DOF BirdLife.
af Anton Gundersen Lihn

lille kobbersneppe 1 John Larsen dofdkDOF BirdLife lægger i en dansk kontekst særlig vægt på bekyttelse og naturgenopretning af vores kystnatur og lavvandede havområder – og overgangen mellem dem - hvor vi i Danmark har et helt særligt internationalt ansvar. Foto: John Larsen (lille kobbesneppe og islandsk ryle)

Knap har Magnus Heunicke fået navneskiltet sat op på kontoret i Miljøministeriet før den første af mange vigtige internationale forhandlinger om naturen og biodiversiteten i EU står for døren.

Tirsdag den 20. december begynder de første forhandlinger i Miljøministerrådet om kommissionens forslag til en naturgenopretningslov.

- Naturgenopretning er blandt de vigtigste investeringer for at tackle de to store kriser, klimakrisen og biodiversitetskrisen. Derfor er det meget vigtigt, at vores nye miljøminister lægger sig i selen for at sikre, at naturgenopretningsloven som minimum holder ambitionsniveauet, men gerne øger det, siger Egon Østergaard, formand i DOF BirdLife.

Det overordnede mål for loven er at genoprette natur på mindst 20 procent af EU’s landareal og 20 procent af havarealet. Her skal alle medlemslande bidrage på en måde, der både kan måles, og som er retfærdig. Det er især her, Danmark skal holde fast, så hverken målet eller kravene til medlemslandene bliver udvandet.

Et af de områder, hvor Danmark bør presse på for at øge ambitionsniveauet, er tidsfristen for at opnå en 100 % genopretning af ødelagt eller forarmet natur. I Kommissionens forslag er opfyldelsen udskudt helt til 2040 og sågar 2050 for visse økosystemer. Det skal gå meget hurtigere.

Naturgenopretning kan bidrage til nødvendige mål om naturbeskyttelse

Biodiversitetsrådets rapport fra november har slået fast, at Danmark er meget langt fra EU’s mål om 20 procent beskyttet natur og 10 procent strengt beskyttet natur. Sølle 2,3 procent af det danske areal er beskyttet natur, og genopretning af store og sammenhængende naturområder er en helt central anbefaling fra eksperterne i rådet.

Derfor bør regeringen i særlig grad rette deres fokus på netop naturgenopretning, så de nye naturområder kan bidrage til at imødekomme EU’s helt nødvendige målsætninger og dermed være en håndsrækning til den trængte natur.

DOF BirdLife har sendt et brev til miljøminister Magnus Heunicke, hvor formand Egon Østergaard appellerer til, at den danske regering arbejder for at fastholde naturgenopretningsloven og i nogle tilfælde skærpe forslaget.

Yderligere oplysninger:

Egon Østergaard, formand i DOF
Tlf. 31 16 20 30

Knud Flensted, biolog i DOF
Tlf. 21 24 22 75

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00