Christian Hjorth fylder 80 år: Et halvt århundrede i fuglenes tjeneste

tirsdag 13. december 2022
Han er blandt de mest toneangivende af DOF’s formænd, han har talt fuglenes sag i mere end 50 år, og han har kæmpet sig til fredning af en række fugle og beskyttelse af natur til glæde for generationer fremover. I dag fylder tidligere formand i DOF BirdLife, Christian Hjorth 80 år. Det samme gør også en af verdens største ornitologer og fugleforskere, Jon Fjeldså. Stort tillykke med den runde dag til begge fra DOF BirdLife.
af Anton Gundersen Lihn

890 christian hjorth mainTidligere formand i DOF, Christian Hjorth, fylder 80 år den 13. december 2022. Foto: Helge Røjle Christensen.

Det er et sandt koryfæ, der i dag kan fejre sin 80-års fødselsdag. 50 af årene har været i fuglenes tjeneste med store aftryk på ikke bare DOF, men også naturpolitikken, jagten og naturbeskyttelsen i Danmark.

Tidligere formand i DOF, Christian Hjorth, har med et enormt engagement, troværdighed og faglighed kæmpet fuglenes sag. For det skal lyde en stor tak og tillykke med fødselsdagen fra DOF BirdLife.

- Christians indsats for DOF er uden sidestykke, og hans dygtighed og vedholdenhed har gjort, at DOF i hans formandsperiode blev en meget vægtig spiller på den naturpolitiske scene, når fuglene skulle beskyttes mod jagt og naturødelæggelser. Vi skylder Christian en meget stor tak for, at han dedikerede så stor en del af sit liv til fuglene og DOF, siger Egon Østergaard.

Fødselsdagsønske tilegnet naturen

Hovedpersonen selv forholder sig til sin mærkedag med vestjysk beskedenhed. Han har dog et fødselsdagsønske i tråd med sin mangeårige indsats for naturen og fuglene.

- Jeg håber rigtig meget, at den kommende regering vil tage sit ansvar på sig, både med hensyn til naturen, biodiversiteten og med klimaet. Det er jo dybt alarmerende. Og nu ser det ud til at gå, som det plejer. Når der bliver lidt problemer med økonomien eller noget andet, så skubber man naturen i baggrunden. Så jeg håber virkelig, at vi får mere handling end store flotte ord. Ønskerne er for naturen, biodiversiteten og mangfoldigheden, og der spiller DOF en vigtig rolle, siger fødselaren.

Christian Hjorth har blandt andet arbejdet for beskyttelsen af områder som Tøndermarsken og Harboøre Tange. Men især hans kampe og sejre i Vildtforvaltningsrådet har sat afgørende spor i beskyttelsen af fuglene og ændringer af jagten i Danmark.

Flere fredede fugle og et stærkere DOF

Blandt andet lykkedes Christian Hjorth med at sikre jagtfredning af viben og en række andre vadefugle samt sikre 50 jagt- og forstyrrelsesfrie områder til gavn for fuglene.

På de indre linjer gennemgik DOF også en positiv forandring under ledelse af Christian Hjorth. Foreningens økonomi var i laser, men blev vendt til robuste regnskaber samtidig med at medlemstallet blev fordoblet til 16.000 medlemmer.

Det var et DOF, der i løbet af det kvarte århundrede med Christian Hjorth ved roret blev stærkere end nogensinde før.

Christian Hjorth begyndte sit naturpolitiske engagement i DOF i 1972 som den første formand for den dengang nyoprettede lokalafdeling DOF Ringkøbing Amt (nu DOF Vestjylland).

Han var lokalformand til 1980, hvor han blev medlem af hovedbestyrelsen. To år senere blev han næstformand, inden han i 1988 blev formand for DOF. Christian Hjorth var landsformand i 23 år og er indtil videre den længst siddende formand i DOF BirdLife.

Stadig aktiv i naturpolitikken

Selvom Christian Hjorth gav formandsstafetten videre i 2011, har han siden fortsat sit arbejde for fuglene og naturen i andre sammenhænge både i og udenfor DOF.
Christian Hjorth er stadig medlem af DOF´s Naturpolitiske Udvalg og sidder desuden som formand i udvalget for vildtreservater i Vildtforvaltningsrådet.

Og så er der en ny bog på trapperne fra Christian Hjorths hånd, efter planen i det kommende år. Bogen handler om de seneste 50 år i DOF set fra hans eget perspektiv, der rummer historier og viden, hvor kun de færreste kender det fulde billede. 

I 2011 modtog Christian Hjorth DOF’s hæderspris for sin indsats for fuglene og naturen. Her kan du læse Egon Østergaards tale til Christian Hjorth i den anledning.

Endnu et koryfæ fylder år - En enestående forsker og ornitolog

Denne dag er ikke kun særlig i kraft af Christian Hjorths fødselsdag. En anden af fugleverdenens koryfæer har også fødselsdag på netop denne dag.

Jon Fjeldså, professor emeritus ved Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, fylder også 80 år i dag.

Han er en af verdens fremmeste ornitologer og enestående forsker, illustrator, kunstner, eventyrer og vovehals.

I anledning fødselsdagen er det seneste nummer af Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift, DOFT, udgivet som et festskrift for Jon Fjeldså og hans enorme bidrag til ornitologien og naturbeskyttelsen.

Du kan læse festskriftet online her.