Øresundsbron dæmper lyset for at redde trækfugle fra at flyve i døden

onsdag 26. oktober 2022
Hvert efterår bliver der skruet ned for lysene på de 204 meter høje pyloner på Øresundsbron, når sigtbarheden kommer under 200 meter. Det sker for at forebygge massedrab på trækkende småfugle, som tiltrækkes af lys.
af Jan Skriver

00603 1600pxLyset på de højeste dele af Øresundsbron bliver dæmpet i uklart vejr, og den strategi har sandsynligvis reddet mange fugleliv hver træksæson. Foto: Øresundsbron

Få måneder efter at Øresundsbron 1. juli 2000 var blevet indviet, fandt der massedød sted på broen. Mange hundrede drosler på natligt efterårstræk kolliderede med det oplyste bygningsværk, der pludselig krydsede fuglenes trækrute mellem Sverige og Danmark.

Massedøden afstedkom en ny procedure omkring broens belysning af hensyn til de nattrækkende fugle.

Lyset på de højeste dele af Øresundsbron blev efterfølgende dæmpet i uklart vejr, og den strategi har sandsynligvis siden hen reddet mange fugleliv hver træksæson.

- I broens første år havde vi flere hændelser, hvor der om efteråret omkom mange trækkende småfugle på broen, enten fordi de fløj mod lyset på pylonerne eller blev dræbt af biler. Vi havde også en hændelse i foråret 2010, hvor bilister registrerede et antal dræbte fugle på broen, men generelt er problemet med massedødsfald blandt trækkende drosler løst, siger marinbiolog Hans Ohrt, der er miljørådgiver på Øresundsbron.

Lyseslukkere redder fugleliv

I perioden 1.9 til 15.11 bliver lyset på de 204 meter høje pyloner slukket, når sigtbarheden kommer under 200 meter. Vejbelysningen på broen lyser uændret, men de lave lys drager tilsyneladende ikke trækfuglene i samme grad som lyset i det høje.

- Det er pylonernes meget kraftige lys, der formentlig i usigtbart vejr tiltrækker og blænder nattens trækfugle, der er problemet. Der er ingen tvivl om, at proceduren med at slukke pylonernes lys har reddet mange fugleliv, siger Hans Ohrt.

 Vindrossel med baer i hvidtjorn foto Jan SkriverVindrosler er blandt de nattrækkende fugle, der passerer Øresundsbron i træksæsonen. Foto: Jan Skriver.

I reglen trækker sangdrosler i store antal over Øresund i september og første del af oktober. Fra midt i oktober og en måneds tid frem er det primært vindrosler og solsorte, som flyver over sundet og på deres vej bruger broen som ledelinje.

Også om foråret bliver lysene på broens pyloner slukket af hensyn til nattens trækfugle, når det sætter ind med tåge og dis, så sigtbarheden kommer under 200 meter. Det sker i perioden 15.3 til 15.5.

Forårets nattetræk resulterer erfaringsmæssigt i mindre antal omkomne fugle. Måske fordi nætterne er lysere end de er om efteråret, så fuglene har lettere ved at orientere sig.

Yderligere oplysninger:

Knud Flensted, biolog i DOF BirdLife
Tlf. 21 24 22 75

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00