Skestork holder vinter i Danmark

mandag 17. januar 2005 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
For første gang nogensinde er en skestork set om vinteren i Danmark oplyser Dansk Ornitologiske Forening. En rekordmild december-januar har tilsyneladende fået fuglen, der normalt trækker til Vestafrika, til at blive
Jan Skriver
Lørdag 15. januar om formiddagen blev der observeret en skestork på Agger Tange ved Limfjordens vestlige munding. Cirka tre timer senere blev sandsynligvis samme fugl set i Gøttrup Enge ved reservatet Vejlerne i Nordvestjylland.

Det er første gang nogensinde, at en skestork, der normalt residerer i tropiske eller i det mindste i subtropiske områder i de mørke vintermåneder, er set her i landet om vinteren.

Normalt ankommer den danske ynglebestand af skestorke, der tæller en snes par, til deres ynglepladser i første halvdel af marts

Det aktuelle januarfund falder helt uden for det traditionelle mønster for arten. Den observerede vinterskestork er en gammel ynglemoden fugl med fejlfri fjerdragt, så intet tyder på, at den er skadet, så dét kan forklare dens tilstedeværelse i Danmark på denne årstid.

Denne vinter har vi også i Holland oplevet, at en skestork har undladt at flyve med sine artsfæller til Senegal og Mauretanien i Vestafrika, hvor de fleste nordvesteuropæiske skestorke holder vinter. Der har dog været en naturlig forklaring på fænomenet, for fuglen har været skadet og i pleje på et dyrehospital, inden den blev sluppet fri og tilsyneladende manglede kræfter til at trække sydpå, siger Otto Overdijk.

Han er ansat i den hollandske organisation Natuurmonumenten, og på frivilligt plan leder Overdijk det hollandske skestorkeprojekt. Desuden er han en af hovedkræfterne i "Spoonbill network", der i regi af naturorganisationen EUROSITE, følger udviklingen i den europæiske bestand af skestorke, som blot tæller et par tusinde par. Skestorken er en af Europas mest sjældne og truede fuglearter.

Holland er med cirka 1.500 par ynglende skestorke i 2004 den truede arts absolut vigtigste land i Europa.

- Det sker i ny og næ, at en skestork eller en lille flok vælger at blive i Holland, England eller Frankrig om vinteren, men det er yderst sjældent. Og det kan stort set altid forklares med, at fuglene er småskadede eller i for dårlig form til trækket. Mig bekendt er skestorken, der nu er observeret i Danmark, den eneste, som er blevet i Vesteuropa denne vinter, siger Otto Overdijk.

I Danmark er der to ynglelokaliteter for skestorken, begge på uforstyrrede øer i reservater. Den ene ynglelokalitet ligger nær Vejlerne i Limfjorden, den anden findes på en ø i Ringkøbing Fjord.

I Tyskland ynglede 16 par skestorke i 2004. Ligesom skestorkene i Holland er de tyske fugle knyttet til Vadehavet. I Holland er det de seneste årtier observeret, at skestorken i stigende grad er flyttet fra fastlandet ud på afsides liggende øer for at yngle.

Den truede art er afhængig af ynglepladser uden forstyrrelser af mennesker, ræve og andre rovdyr.