Tæt på halvdelen af verdens fuglearter er i tilbagegang

onsdag 28. september 2022
Hver ottende fugleart er truet globalt, viser ny rapport. Det er uhyggelig læsning, men der er også mulighed for at vende udviklingen. Det går lidt bedre for de danske fugle, men også her er der i høj grad plads til forbedring.
af Anton Gundersen Lihn

State of the Worlds BirdsFløjlsand, turteldue, havlit og aftenfalk er blandt de globalt truede arter, man kan møde i Danmark. Foto: Steen E. Jensen (fløjlsand), Erik Borch (turteldue), Jørn Skeldahl (havlit), Lauge Fastrup (aftenfalk).

Aldrig har fremtiden for verdens fuglearter set så dyster ud. Knap halvdelen af alle fuglearter i verden er i tilbagegang, og hver ottende art er truet.

Det er de barske konklusioner i rapporten ’State of the World’s Birds 2022’, der netop er udgivet af BirdLife International.

- Det er ganske enkelt uhyggelig læsning. Men det kommer ikke bag på os, for tilbagegangen har stået på længe. Det nye og foruroligende er, at det fortsætter med at blive værre, siger Egon Østergaard, formand for Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife Danmark, der er den danske partner i BirdLife International, og som har leveret de danske data til rapporten.

Danmarks hovedansvar ligger på havet og ved kysterne

Det går en smule bedre for de arter, vi møder i Danmark, end det gør globalt. Mens 49,2 procent af fuglearterne er i tilbagegang globalt, er det i Danmark 43,1 procent, der går tilbage.

Af de 1409 truede fuglearter i verden er der 10 arter, der jævnligt kan træffes i Danmark. Det lyder måske ikke af så meget, men de globalt truede fuglearter, der findes her i landet, tegner et tydeligt billede af, hvor det danske ansvar for beskyttelse ligger.

Havlit, fløjlsand, taffeland, nordisk lappedykker, lunde, stor stormsvale og ride er blandt de truede arter, og for dem har de danske kyster og farvande stor international betydning.

Udover de 10 truede arter er også ederfugl, der er i kategorien ’næsten truet’. Den har de danske farvande som vigtigt overvintringsområde for knap en tredjedel af de nordeuropæiske bestande.

- Igen og igen bliver det slået fast, at Danmark har et helt særligt ansvar for at beskytte vandfuglene. Vi er et vandland med masser af kyster og vigtige farvande og med vores placering som trækkorridor for enorme mængder af fugle, så har vi en forpligtelse til at sikre beskyttelsen af områderne til gavn for fuglene og naturen, siger Egon Østergaard.

Udviklingen kan vendes

’State of the World’s Birds’ udkommer hvert fjerde år og tager temperaturen på klodens samlede fugleliv og i forlængelse af det også helbredet for hele den samlede natur. Og det ser ikke godt ud med de massive tilbagegange for fuglene.

Men samtidig peger rapporten også på de løsninger, der skal til for at vende den krise, fuglene og naturen står i.

Det vigtigste og altafgørende tiltag til at vende den negative udvikling er at prioritere og beskytte plads til naturen.

- Begynd med at beskytte 30 procent af naturen og lad 10 procent være strengt beskyttet. Og lad os få en biodiversitetslov i stil med klimaloven, der kan være med til at sikre den nødvendige beskyttelse og andre tiltag, der skal vende biodiversitetskrisen, siger Egon Østergaard.

Man kan komme langt ved at beskytte og genoprette de vigtigste områder for fuglene og biodiversiteten.

Sammen med partnerne i BirdLife International har DOF BirdLife været med til at udpege mere end 13.600 områder, der har særlig betydning for fugle og biodiversitet, ’Important Bird and Biodiversity Areas’ (IBA’er). Der er udpeget 130 IBA’er i Danmark.

Landbruget er største trussel for fuglene globalt

Udover at pege på løsninger, sætter rapporten fokus på nogle af de mest alvorlige trusler for de mange fugle, der har det svært.

Det intensive landbrug og den massive opdyrkning af ikke bare Danmark, men også resten af verden er med længder den største trussel mod fuglene, hvor 73 procent af de truede arter bliver påvirket.

Pesticider, omdannelse af græsområder til marker, rydning af skov og klimaforandringer er også blandt de mest fremtrædende årsager til forværringen af fuglelivets tilstand.

Produktionen og udgivelsen af denne udgave af ’State of the World’s Birds’ er blevet mulig med støtte fra den danske fond Aage V. Jensen Charity Foundation.

Du kan selv dykke ned i tallene, der ligger bag rapporten 'State of the World's Birds' her

Læs hele rapporten ’State of the World’s Birds 2022’

Yderligere oplysninger

Egon Østergaard, formand i DOF BirdLife
Tlf. 31 16 20 30

Knud Flensted, biolog i DOF BirdLife
Tlf. 21 24 22 75

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00