Vindstille nætter gav stormsvaler i nettet

torsdag 1. september 2022
Ved midnatstide fanges der stormsvaler for at blive ringmærket på Skagen Fuglestation. To fugle på otte nætter er det blevet til indtil videre denne sensommer.
af Jan Skriver

Lille stormsvale ringmaerket i Skagen foto Simon S. ChristiansenProjektet med ringmærkning af lille stormsvale har blandt andet til formål at finde ud af, hvor de fugle, der optræder i Danmark, kommer fra, og hvor de skal hen. Foto: Simon S. Christiansen

Som havets stære flakker stormsvaler vidt omkring med vand under vingerne størstedelen af deres liv. Det er yderst sjældent, at stormsvaler er på landgang i Danmark, men nær Grenen er det lykkedes ringmærkerne på Skagen Fuglestation at lokke lille stormsvale til at lade sig fange i et ringmærkningsnet i et projekt under Ringmærkningen ved Statens Naturhistoriske Museum.

- Da stormsvaler søger en stor del af deres føde i de mørke timer, hvor de kan flyve kilometervidt omkring, er det om natten, at ringmærkerne skal være på dupperne, siger Simon S. Christiansen, der er naturvejleder og forstander på Skagen Fuglestation, der bliver drevet af Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Tre stormsvaler fanget indtil nu

I august 2021 lykkedes det for første gang i Danmark Skagen Fuglestation at fange stormsvaler til ringmærkning. I år er det så sket to gange, og fuglestationen har tilladelse fra Ringmærkningen, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, til at prøve igen frem til 10. september. Hvis altså vejr og vind vil lege med.

Erfaringer fra Sydnorge og vestkysten af Sverige har vist, at der kan fanges og ringmærkes lille stormsvale udenfor de kendte ynglelokaliteter i sensommeren.

Det er strejfende ikke-ynglende fugle, der på den måde bliver ringmærket.

Først blæst, så vindstille

- Flere faktorer skal falde i hak, før der er udsigt til stormsvaler tæt på land i Skagen. Dels skal der have været blæst fra vest nogle dage, dels skal vinden efterfølgende løje helt af. Kraftig blæst får ofte stormsvaler til at flyve tæt på vestkysten af Jylland og videre ind i Kattegat. Når fuglene så er på vej tilbage mod Nordsøen, kan de med lyd lokkes tæt på land, fortæller Simon S. Christiansen.

Fangsterne af lille stormsvale i Skagen er sket på kysten ud for Det Grå Fyr og Skagen Fuglestation på bare 30 meter net.
Projektet med ringmærkning af lille stormsvale har blandt andet til formål at finde ud af, hvor de fugle, der optræder i Danmark, kommer fra, og hvor de skal hen. Der er generelt en høj genmeldingsprocent på lille stormsvale i Nordatlanten, og en af de tre fugle fanget i Skagen i 2021, var således ringmærket i Norge.

Det er også håbet, at ringmærkningen på Skagen Fuglestation kan hjælpe til at belyse, hvilke kolonier de dansk ringmærkede fugle etablerer sig i, når de bliver kønsmodne.

Der spejdes efter stormsvaler ved midnatstide foto Simon S. ChristiansenDer spejdes efter stormsvaler ved midnatstide. Foto: Simon S. Christiansen.

I Danmark inklusive søterritoriet er der genfundet to små stormsvaler, som var ringmærket i udlandet, oplyser Jesper Johannes Madsen fra Ringmærkningen, Statens Naturhistoriske Museum. Begge fugle stammer fra Shetlandsøerne. Den ene var ringmærket som unge 8. september 1996 og blev genfundet 7. oktober 1996 på Danfeltet i Nordsøen. Den anden var ringmærket som voksen 9. juli 1996 og blev genfundet på Rømø 5. oktober 1999, oplyser Ringmærkningen.

Yngler først som femårige

På Færøerne, Shetlandsøerne og i Norge er der ringmærket tusinder af lille stormsvale i ynglekolonierne, hvor de voksne er lette at fange, når de ankommer til deres redehuller mellem sten og klipper på fuglefjelde for at fodre unger.

Enkelte stormsvaler har også haft GPS-sender på, så man kender en del til fuglenes trækmønstre og adfærd gennem året.

- Lille stormsvale bliver først ynglemoden i en alder omkring fem år. De helt unge stormsvaler tilbringer deres tid på havet syd for Irland og Storbritannien eller ud for Portugal, mens fugle i deres tredje kalenderår drifter mere omkring formentlig for at finde et sted, hvor de kan yngle årene efter. Det er tilsyneladende immature (umodne, red.) fugle, som vi kan fange i Skagen, siger Simon S. Christiansen.

Tidligere er der kun ringmærket seks små stormsvaler i Danmark. Men det har alle drejet sig om fugle, der er fundet mere eller mindre nødstedte på skibe eller på land i forbindelse med storme. Fangsterne i Skagen er de første af deres slags i Danmark.

Søger føde langt fra hjemmet

En ynglende lille stormsvale med GPS-sender fra Shetlandsøerne viste sig at fouragere i en radius af 110 kilometer fra sit redested. Og en anden fløj hele 400 kilometer væk fra reden, inden den samme døgn vendte tilbage efter et visit i Vestnorge. Stormsvaler er ganske mobile havfugle, der dog næppe vil udvide deres yngleområde til de flade danske kyster.

- Hirsholmene i Kattegat er med sine mange stenkyster formentlig den eneste realistiske lokalitet, hvor lille stormsvale kan yngle, men jeg tror ikke, at arten nogensinde vil blive dansk ynglefugl. Vi må nøjes med gæster på strejftog efter føde, siger lederen af Skagen Fuglestation.

Projektet med fangst og ringmærkning af lille stormsvale vil forhåbentlig fortsætte i sensommeren 2023 og 2024.

SENESTE NYT:

Natten mellem tirsdag 30.8 og onsdag 31.8 fangede ringmærkerne på Skagen Fuglestation en stor stormsvale i nettene ved Det Grå Fyr. Det er første gang, at denne art bliver ringmærket i Skagen, oplyser Simon S. Christiansen.

Yderligere oplysninger:

Simon S. Christiansen, forstander og naturvejleder, Skagen Fuglestation
Tlf. 40 21 73 14
Email: ssc@dof.dk

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00