Foreninger: Landbruget skal bruge mindre sprøjtegift

onsdag 31. august 2022
Insekterne og de vilde planter, dyr og fugle får nu hjælp fra EU-kommissionen, der vil halvere sprøjtegiftene i landbruget. Det skal Danmark bakke op om, mener Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund og Danmarks Biavlerforening.
af Anton Gundersen Lihn

Sprojtning af mark 2. Foto Villy PedersenFoto: Villy Pedersen.

Insekterne forsvinder i landbrugslandet og med dem også fuglene. Det skyldes især de heftige mængder af sprøjtemidler. De rammer fuglene både direkte, men især indirekte ved at fjerne grundlaget for de fødekæder, som ellers skulle brødføde fuglene. EU-Kommissionen vil nu komme naturen til hjælp med et nyt forslag, der blandt andet skal halvere mængden af sprøjtegift i landbruget.

Forslaget fortjener al mulig støtte fra såvel den danske regering som de danske EU-parlamentarikere, når det i de kommende måneder skal igennem EU’s lovmølle, lyder opfordringen fra Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund og Danmarks Biavlerforening i en kronik i en række danske dagblade.

Kronikken er bakket op af to på hinanden følgende fælles høringssvar fra de tre foreninger til Miljøstyrelsen og et til EU-kommissionen om den nye forordning om bæredygtig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler.

Halvering af pesticider

Som overordnet mål vil forordningen halvere såvel brugen som farligheden af pesticider, og anvendelse af pesticider må først finde sted, hvis alternative løsninger kommer til kort.

Derudover indeholder forslaget en lang række andre tiltag, der skal styrke biodiversiteten og begrænse brugen af sprøjtegift.

Især hæfter foreningerne sig ved, at der med EU-Kommissionens teknokrat-sprog skal skabes økologiske infrastrukturer i landskabet, altså skabes kiler og bånd af uproduktive landskabselementer.

De skal sikre biodiversiteten og samtidig give nytteorganismer adgang til markerne, hvor de kan udøve biologisk kontrol og yderligere reducere behovet for brug af pesticider. Det er denne positive spiral, foreningerne imødeser, hvis forslaget realiseres.

Lad os stå sammen om at få båret Kommissionens forslag igennem så u-ramponeret som muligt, lyder det fra de tre organisationer i kronikken i Avisen Danmark og i høringssvar til Miljøstyrelsen såvel som EU-Kommissionen.

Læs kronikken hos Avisen Danmark her.

Læs det første fælles høringssvar om EU-Kommissionens forslag fra de tre foreninger her.

Læs det andet fælles høringssvar om EU-Kommissionens forslag fra de tre foreninger her.

Læs de fælles høringssvar til EU-Kommissionen om forslaget til den nye forordning her.

Se den fælles henvendelse til Folketingets Europaudvalg i anledning af hørringssvarene til Miljøstyrelsen og EU-Kommissionen, hvor der blandet også er en ultrakort version af pointerne fra de tre foreninger til de danske politikere.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00