Vandskræk slørugle fundet død på Bornholm

tirsdag 18. januar 2005 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Slørugler har ry for helt at undgå større vandområder. Men en ung ringmærket slørugle fra Als er netop fundet død i Paradisbakkerne på Bornholm. Den må være fløjet langt over åbent hav, før den endte sine dage, oplyser Dansk Ornitologisk Forening
Jan Skriver
Et dødsfald i Paradisbakkerne på Bornholm sætter sløruglens evne til at trække over større åbne vandområder i et nyt lys.

Hidtil har det heddet sig, at slørugler stort set aldrig trækker over havområder, men nu kan det bevises, at en slørugle er i stand til at flyve fra Als over Østersøen til Bornholm.

Beviset skyldes den unge slørugle, som ringmærkeren Klaus Dichmann fra Sønderborg, der leder ”Projekt Slørugle”, satte en ring på 12. oktober 2004.

"4R-0987", som blev den unge ugles identitet, var en i et kuld på 3 i en redekasse ved Nordborg på Als.

356 gram vejede sløruglen, da den cirka 35 dage gammel fik placeret en let metalring om sit ene ben.

Kun tre måneder fik "4R-0987" i livet, for 28. december 2004, blev den fundet død i Paradisbakkerne nær Svanneke på Bornholm.

- Dette genfund hører til de meget spændende, for det beviser, at slørugler kan trække over større vandområder og kolonisere nye landsdele. Hidtil har vi forklaret de meget få slørugler på for eksempel Fyn og Sjælland med, at uglerne ikke har turdet trække over bælterne. Nu ved vi med sikkerhed, at arten i praksis kan klare større vandområder, siger Klaus Dichmann.

Den sønderjyske ringmærker, der satte ring på den genmeldte ugle fra Bornholm, har ringmærket flere end 1.000 danske slørugler de seneste cirka 8 år.

Han er en af Danmarks cirka 170 frivillige ringmærkere med licens fra Ringmærkningscentralen, Zoologisk Museum, København.

Ringmærkningen har givet ny viden om den yderst lyssky slørugles natlige færden og fremrykning i Danmark, hvor bestanden af slørugler er mangedoblet de seneste årtier.

I dag skønnes den danske bestand af slørugler at tælle cirka 250 par.

Klaus Dichmann har fået knap 100 genmeldinger af sine godt 1.000 ringmærkede slørugler. Langt de fleste stammer fra Danmark, men 2 af Klaus Dichmanns slørugler fløj til Polen, en tredje til Holland og et dusin af uglerne er genmeldt syd for den dansk-tyske grænse. Nu er så også Bornholm kommet på listen over genmeldingssteder.

Dødeligheden blandt slørugler er meget høj, og den hidtil ældste slørugle, som ringmærkeren har fået genmeldt, har kun været 4 år, 6 måneder og 23 dage gammel. Men det er også en ren Metusalem i sløruglernes verden.