30.938 fugle har fået danske navne

fredag 29. juli 2022
Alverdens fuglearter og -underarter har fået danske navne. DOF BirdLife glæder sig over, at Navnegruppen er kommet i mål med det store arbejde, der kan være med til at skabe en større forståelse for klodens mangfoldige fugleliv.
af Anton Gundersen Lihn

H105 03 01 Hvidnakket Jacobin Florisuga mellivora mellivora 12xFlorisuga mellivora mellivora eller som den hedder på dansk Hvidnakket Jacobin. Foto: Mogens Behnke-Pedersen.

Samtlige fuglearter og -underarter i hele verden har nu fået danske navne.

De svimlende 30.938 fuglenavne er samlet i værket ’Navne på alverdens fugle’, som nu kan hentes på DOF´s hjemmeside som Excel-fil.

- Det er rigtig glædeligt, at der nu er danske navne til samtlige af verdens fugle. Jeg sætter pris på det store engagement Navnegruppen har lagt for dagen og ikke mindst den vedholdenhed og systematiske tilgang, det har krævet at komme i mål med samtlige fuglenavne, siger Jacob Jensen, chef for Naturafdelingen i Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark.

Bag det digre værk står de tre ildsjæle Mogens Behnke-Pedersen, J. Møller Hansen og Svend Rønnest, der udgør DOF’s navnegruppe. De tre herrer har været hovedkræfterne i løbet af de 25 år, arbejdet med navnelisten har stået på.

Der er en stor tilfredshed over færdiggørelsen af værket hos de tre ophavsmænd, der har lagt en enorm frivillig indsats, der udelukkende har været drevet af ren interesse og tilfredsstillelsen ved at skabe orden og sammenhæng i de danske navne for fugle fra hele verden.

- Det har handlet om interessen for fuglenes navne, og det har givet mig noget at stå op til, et indhold i tilværelsen i stedet for bare at sidde og glo i en stol. Der har været et arbejde, der skulle gøres færdigt, siger Mogens Behnke-Pedersen.

Orden i de danske fuglenavne

Fælles for alle tre medlemmer af navnegruppen er, at arbejdet begyndte med fugleinteressen. Men det blev også drevet af nødvendighed, fordi de hver især tidligere havde arbejdet med projekter, hvor der simpelthen manglede danske navne til fuglene.

Der var nærmest en form for anarki i navngivningen af udenlandske fuglearter. Og det skabte et ønske om at få orden i fuglenavnene, forklarer J. Møller Hansen.

- Det var blandt andet nogle af de gamle danske navne. For eksempel den, der hedder fjeldvåge i dag, den hed låddenbenet musvåge i gamle dage. Det ville vi gerne have ryddet lidt op i. Nogle af arterne har haft fem-seks forskellige gamle danske navne alt afhængig af, hvor man var i landet. Vi ville gerne ensrette navnene, så vi ikke snakker forbi hinanden, siger han.

Arbejdet med navnelisten har været påbegyndt af flere omgange i DOF-regi. Så den nu færdiggjorte liste har udspring i tidligere gruppers arbejde og også de tre herrers individuelle projekter, endnu før de samlede sig i den nuværende navnegruppe.

Ikke desto mindre er det de tre ildsjæle, der gennem de sidste 25 år er lykkedes med at færdiggøre først listen med navne på arter og nu også underarterne.

- Det, vi kan prale af, er, at vi har gennemført det, siger Svend Rønnest.

Danske navne giver større forståelse for fuglene

Langt de fleste brugere af den nye liste med danske fuglenavne vil være nørderne, forventer Mogens Behnke-Pedersen.

- Dem, der tager i felten i for eksempel Sydamerika eller Asien, der skal finde ud af, hvad fuglene hedder, siger han.

Men de danske navne er også med til at gøre verdens fugle mere tilgængelige både for offentligheden, eller hvis de skal bruges politisk.

- Når der kommer danske navne på fuglene, så får man en større forståelse for, hvad de er for nogen, siger Svend Rønnest.

Chefen for Naturafdelingen i DOF BirdLife, Jacob Jensen, er enig i, at de danske navne er med til at bringe verdens fugle tættere på danskerne.

- De videnskabelige navne på latin ligger nok ikke på rygraden hos de fleste, så det er meget værdifuldt med danske navne, fordi det gør det nemmere at lære fuglene at kende, få et forhold til dem og måske endda bare tale om dem. Og lærer man dem at kende, så er man også mere tilbøjelig til at ville passe på dem, siger han.

En lang process

Det er ikke kun det store antal fuglearter og underarter, der har gjort navnelisten til en heftig opgave. I løbet af de 25 år den nuværende navnegruppe har været samlet, er der blevet arbejdet med udgangspunkt i mindst fire forskellige lister og systematikker.

Derfor har arbejdet flere gange måtte justeres indtil det fandt den nuværende form, der tager udgangspunkt i International Ornithological Congress’ (IOC) liste over verdens fugle.

Med udgangspunkt i de engelske, tyske og latinske navne har gruppen ud fra nogle faste principper stille og roligt arbejdet sig igennem de tusindvis af fuglenavne, fortæller J. Møller Hansen.

- Vi har forsøgt at holde navnene så korte som muligt. Det er svært, for jo kortere navne, jo større er sandsynligheden for dubletter, og det skal vi hele tiden undersøge. Det tager lang tid. Derudover ville vi gerne af med alle personnavne for eksempel Stellers Havørn. Og hvis en fugl lever i et bestemt lokalområde, så kommer den til at hedde noget med det stednavn. Helt lavpraktisk har vi haft et princip om, at hvis to var enige om et navn, så blev det det, siger han.

Trods principperne har det dog indimellem været ganske svært at finde de helt rigtige navne.

- Hvis der var fuglegrupper, der hedder noget helt vildt specielt på alle de andre sprog, som vi har fået inspiration fra, så var det svært. Eller hvis vi havde en fugl med en brunlig nuance, hvilken brunlig nuance skulle vi så bruge omkring den, til forskel fra en anden, som er fuldstændig magen til. Der måtte vi ind og nærstudere billeder og beretninger efter småting, siger Svend Rønnest.

Projektet nåede en midlertidig milepæl tilbage i 2008, hvor Navnegruppen kom i mål med navnene på samtlige af verdens knap 11.000 arter. Siden er de 19.981 underarter kommet til for at danne den komplette liste.

Udover de danske navne indeholder listen også de tilsvarende videnskabelige, engelske og tyske navne på hver enkelt art og underart.

Du kan finde værket ’Navne på alverdens fugle’ i Excel-format her: https://www.dof.dk/images/grupper/navne/dokumenter/Navne_pa_alverdens_fugle._Systematiske_danske_engelske_og_tyske_navne.xlsx

Navnegruppen er langt med en ny IOC-liste i PDF-format, hvor listen suppleres med arter, underarter og synonymer fra de værker, der har været gruppens basismateriale. Filen vil være på mere end 800 sider, og vil også være tilgængelig i bogform i to bind.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) BirdLife
Tlf. 33 28 38 00